zoomatech murr Schunk

Dachser podporuje vodíkové technologie

Společnost Dachser se stala členem Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV), lobbistické skupiny, která od roku 1996 usiluje o rychlé uvedení vodíku jako zdroje energie na trh a propaguje technologii palivových článků. Zároveň bude participovat i na činnost pracovní skupiny HyLogistics.

 
Výrobci vozidel, producenti energie z obnovitelných zdrojů a logistické společnosti nedávno spojili své síly a založili tuto novou pracovní skupinu v rámci Německého svazu pro vodíkové a palivové články. Jejich cílem je poskytovat politickou podporu pro přípravu a uvedení kamionů s pohonem na palivové články na trh pro snížení emisí skleníkových plynů v nákladní přepravě a reprezentovat tyto zájmy před německými a evropskými politiky a ministerstvy.

„Pozemní nákladní přeprava je zodpovědná za přibližně 5 % všech vyprodukovaných skleníkových plynů v EU. Technologie vodíkových a palivových článků nabízí ty nejlepší šance na dosažení dlouhodobého cíle ─ vozidla s nulovými emisemi zejména v oblasti dálkových kamionových přeprav,“ říká Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny Dachser, a dodává: „naše členství ve svazu DWV je důležitým krokem pro to, abychom společně s partnerskými přepravními firmami a řidiči připravili Dachser síť na změny v přepravním sektoru.“Atraktivita nákladních vozidel s pohonem na vodíkové a palivové články spočívá ve vysokém stupni systémové účinnosti palivového článku, která je výrazně vyšší než u spalovacích motorů. Pro tento typ pohonu ale hovoří i lokální nulové emise oxidů dusíku, CO2 a prachových částic.
 
Publikováno: 2. 2. 2021 | Počet přečtení: 197