zoomatech murr Schunk

Rok 2020 urychlil digitalizaci českého zemědělství

Jednou z dobrých zpráv právě skončeného loňského roku je výrazná modernizace zemědělství. Data skupiny BASF ukazují, že pandemie covidu-19 a s ní související omezení celosvětově urychlily zavádění efektivnější a udržitelné produkce. Značný pokrok nastal především v digitalizaci.

 
Zvlášť dobře jsou na tuto změnu připraveni čeští pěstitelé, kteří patří v mezinárodním srovnání mezi jedny z prvních uživatelů digitálních platforem pro zemědělství.

Řešením jsou inovace

V současné době čelí zemědělci v celém světě nejrůznějším tlakům. Prvním z nich je potřeba zvyšování produkce, a to za stále komplikovanějších klimatických podmínek a trvajícího nedostatku pracovní síly. Do roku 2050 tak podle Organizace pro výživu a zemědělství bude nutné vyprodukovat o 70 % více potravin. Plocha orné půdy, jež tvoří pouze 3 % zemského povrchu, se přitom v přepočtu na hlavu smršťuje: zatímco v roce 1950 připadalo na hlavu 5100 m2, v roce 2050 to bude zhruba 1500 m2.

Zemědělci zároveň musejí reflektovat rostoucí požadavky na udržitelnost. Strategie EU např. stanovuje, že evropští pěstitelé mají do roku 2030 snížit objem přípravků na ochranu rostlin o 50 % a používání hnojiv o 20 %.

„Odpověď na všechny tyto výzvy představují inovace. BASF se na tento posun v zemědělství připravovala již od 90. let. Je tak nyní schopna nabídnout pěstitelům řešení, která v nadcházejících letech přinesou převratnou proměnu trhu,“ uvádí Johannes Weimer, ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro Českou republiku a Slovensko.

Digitalizace pomáhá zemědělcům

Digitální řešení xarvio, jež v rámci skupiny BASF vyvíjí společnost BASF Digital Farming GmbH, transformují globální zemědělskou komunitu a pomáhají uživatelům činit včasná a spolehlivá rozhodnutí založená na přesných datech, algoritmech a modelech. Vedle zlepšení výnosů jsou jejich přednostmi snižování množství použitých postřiků a hnojiv, úspora času a nákladů i snazší dodržování nejrůznějších norem a nařízení.Loňský rok urychlil digitalizaci českého zemědělství.

„Česká republika tvoří moderní a sofistikovaný trh s vysokou úrovní znalostí a digitální gramotnosti. Díky tomu, ale také v souvislosti s cíli budoucí společné zemědělské politiky EU se dá předpokládat, že digitalizace podstatně zvýší ziskovost i šetrnost české zemědělské produkce,“ upozorňuje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v ČR.

Průkopnické aplikace pro vyšší efektivitu

Nejžádanější aplikace společnosti xarvio jsou SCOUTING a FIELD MANAGER. Obě jsou uzpůsobeny tak, aby českým uživatelům poskytovaly poradenství relevantní pro místní podmínky a hlavní druhy plodin.

Bezplatná aplikace SCOUTING je určena pro zařízení Apple i Android. Pomocí pouhého pořízení snímku chytrým telefonem umí detekovat, identifikovat, sledovat a analyzovat nejrůznější hrozby, jež se mohou na poli objevit (od plevelu, hmyzích škůdců přes choroby rostlin až po poškození listů). Zároveň je schopna odhadnout příjem dusíku u pšenice a řepky olejky. Její funkce se neustále rozšiřují, novinky poslední sezóny spočívaly v identifikaci několika plevelů na jednom snímku a v automatickém výpočtu vzklíčených rostlin na metr čtvereční. Počet uživatelů stoupl meziročně o 80 % z 2 milionů na 3,6 milionu. V Česku slouží SCOUTING přibližně 27 000 pěstitelům, což je o 60 % více než loni.

Pomocí aplikace FIELD MANAGER získávají zemědělci po celou sezónu konkrétní informace a doporučení ohledně načasování aplikace fungicidů, hnojiv a regulátorů růstu, jež vycházejí ze specifičnosti polí i jejich jednotlivých zón. Aplikace analyzuje satelitní a meteorologická data i data z terénu, využívá umělou inteligenci a modeluje rizika na základě mnohaletých zkušeností. Podle měření z roku 2019 zvyšuje aplikace v evropských podmínkách návratnost investic v průměru o 860 Kč na hektar a snižuje objem postřiků o 30 %. V rámci pomoci zemědělcům během roku 2020 poskytla BASF zájemcům tuto aplikaci bezplatně. V současnosti slouží FIELD MANAGER celkově 39 000 pěstitelům obdělávajícím více než 4,7 miliony hektarů. V České republice používá FIELD MANAGER 1330 zemědělců na přibližně 170 000 hektarech. To znamená meziroční nárůst plochy více než o 70 % ve světě a téměř 100 % v ČR, navýšení počtu uživatelů činí 140 % ve světě a 160 % v ČR.Johannes Weimer (vlevo), ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro ČR a SR, s Filipem Dvořákem (vpravo), generálním ředitelem společnosti BASF v ČR, nad otázkami výzev inovací BASF.

V reakci na aktuální vývoj oznámila BASF posílení dlouhodobých investic do výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, které jen za rok 2020 činily 0,9 miliardy eur. „Vynaložené prostředky pomohou skupině rozšiřovat unikátní portfolio digitálních řešení pro zemědělství a dosáhnout ambiciózních cílů. Chceme snížit emise CO2 na tunu sklizených plodin o 30 %, poskytnout digitální technologie zákazníkům obhospodařujícím přes 400 milionů hektarů a posílit své postavení na globálních trzích. Dosavadní výsledky jsou mimořádně slibné, do příštích let proto hledíme s optimismem,“ uzavírá Filip Dvořák.
 
Publikováno: 28. 1. 2021 | Počet přečtení: 249