murr Schunk

Nejextrémnější nárazový test

Aby se záchranné složky mohly připravit na jakýkoli možný scénář havárie, je třeba simulovat situace, při nichž působí obdobné síly jako při silných autohaváriích, což překračuje rámec běžného nárazového testování. Z toho důvodu se společnost Volvo rozhodla pro extrémní řešení.

 
Dosud bylo zvykem, aby specialisté na vyprošťování osob v centru bezpečnosti automobilky Volvo využívali havarované vozy značky k procvičování svých dovedností, které v praxi vedou k záchraně lidských životů. Tentokrát se rozhodli jinak. Aby Volvo pomohlo záchranným složkám, nechalo vůbec poprvé shodit prostřednictvím jeřábu z výšky 30 metrů hned několik nových vozů Volvo.Jedná se o vůbec nejextrémnější nárazový test realizovaný touto automobilkou. Díky tomu se podařilo u vozů dosáhnout poškození, jejichž rozsah byl dostatečný na to, aby bylo možné simulovat poškození vzniklá v důsledku těch nejextrémnějších dopravních nehod. Sem patří např. kolize jednoho vozu jedoucího ve velmi vysoké rychlosti, nebo nehody, kdy automobil narazí ve vysoké rychlosti do nákladního vozu, či situace, kdy dojde k velmi silnému bočnímu nárazu.

V takových situacích budou lidé uvnitř vozu s největší pravděpodobností v kritickém stavu. Z toho důvodu je prioritou číslo jedna dostat posádku s pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů z vozu a co nejrychleji ji dopravit do nemocnice. Specialisté na vyprošťování často hovoří o tzv. zlaté hodině. To znamená, že potřebují pacienta vyprostit a dostat do nemocnice do hodiny od momentu, kdy došlo k dopravní nehodě.

Veškerá zjištění získaná ze simulací těchto autohavárií budou včetně informací o následných vyprošťovacích pracích uvedena v rozsáhlé zprávě o provedeném výzkumu. Tato zpráva bude zdarma k dispozici všem záchranným složkám z celého světa, aby mohly na základě výsledných zjištění dále rozvíjet své schopnosti v oblasti záchrany lidských životů.

Záchranáři obvykle získávají cvičná vozidla na vrakovištích. Nicméně se jedná o vozidla, která jsou často stará i dvacet let. Pokud jde o pevnost oceli, konstrukci bezpečnostní klece a celkovou životnost vozu, mezi moderními auty a těmi, která byla vyrobena před 15 či 20 lety, existuje obrovský rozdíl. Nové vozy Volvo jsou navíc vyrobeny z nejtvrdší oceli, která se u moderních vozů používá.

Vzhledem k tomuto vývoji je zcela zásadní, aby záchranáři průběžně aktualizovali své znalosti o nových modelech automobilů, upravovali své postupy a vyvíjeli stále nové techniky vyprošťování. Jinými slovy, tyto tréninky mohou v reálném životě znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.Z jeřábu bylo několikrát shozeno celkem deset různých modelů Volvo. Před každým z pádů provedli odborníci na bezpečnost přesné výpočty, aby věděli, jak velký tlak a jak velké síly je nutné vyvinout pro dosažení požadované úrovně poškození.
 
Publikováno: 7. 12. 2020 | Počet přečtení: 199