murr Schunk

Evropu čeká boom LNG

Počet čerpacích stanic na zkapalněný zemní plyn LNG v Evropě by se měl do roku 2030 zvýšit ze stávajících 340 na více než 2000. Studie společnosti Eurowag naznačují, že počet nákladních vozů vzroste třicetkrát, tzn., že z dnešních 9500 nákladních vozidel na LNG jich bude jezdit na evropských silnicích kolem 280 000.

 
Lídrem v oblasti LNG je v současnosti Itálie, která má přes 2300 nákladních vozidel a 82 čerpacích stanic LNG, Německo s 1100 vozy a 33 čerpacími stanicemi, a Španělsko s více než 1400 vozy a 58 stanicemi. V Česku jsou zatím dvě čerpací stanice LNG a 15 nákladních vozidel.

Zaměření Evropy na LNG vychází z plánu EU být do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Plán mimo jiné počítá s redukcí emisí v dopravě o 90 % a nástupem alternativních paliv. K tomuto trendu hodlá přispět i Eurowag.„Během tří let plánujeme zvýšit byznys založený na aktivitách mimo tankování nafty dvakrát rychleji než ten dieselový. Zaměříme se přitom i právě na LNG, kde už existuje rozsáhlá čerpací infrastruktura i dostatečná nabídka výrobců nákladních vozidel," říká Anne Schwier, výkonná ředitelka divize pro novou mobilitu a alternativní paliva.

LNG (Liquefied Natural Gas) umožňuje snížení nákladů na palivo až o 20 % kombinací nižší ceny paliva a snížení spotřeby. Vozy na LNG mají dojezd až 1600 km, jsou tišší a mají nižší emise CO2, NOx pevných částic, nebo SOx. Nákladní vozidla na LNG už nabízí velké značky jako Scanie, Volvo nebo Iveco.

V oblasti těžké dálkové nákladní dopravy je v současnosti zkapalněný zemní plyn považován za jedinou dostupnou a ekonomickou alternativu nafty. Navíc, fosilní zemní plyn může být postupně nahrazen biometanem pocházejícím z přírodních zdrojů, který snižuje emise skleníkových plynů již dnes až o 95 %.

Zatímco LNG je vhodné pro dálkovou nákladní dopravu, v regionální nákladní, osobní a městské a příměstské hromadné dopravě se více prosazuje CNG, tedy stlačený zemní plyn. Podle studií by se počet čerpacích stanic na CNG v Evropě by se měl za deset let zvýšit z 3900 na 10 000 a počet nákladních aut z 27 000 na 190 000. Počet osobních aut na CNG se má zvýšit z 1,4 na 12,6 mil. aut.
 
Publikováno: 4. 12. 2020 | Počet přečtení: 271