murr Schunk

Značka VW podporuje hendikepované

Volkswagen Užitkové vozy dlouhodobě podporuje osoby se zdravotním a tělesným hendikepem v Česku. Pro držitele průkazů ZTP je připraven program „Volkswagen bez bariér“, který usnadní pořízení nejvhodnějšího vozu včetně speciálních úprav a bohaté komfortní i bezpečnostní výbavy.

 

„Osoby se zdravotním nebo tělesným hendikepem mají ztížený přístup k nepostradatelné mobilitě a my jim chceme být v tomto ohledu silným partnerem a pomocníkem,“ říká Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika. „Nejenže podporujeme Centrum Paraple, ale programem ‚Volkswagen bez bariér‘ již mnoho let usnadňujeme držitelům průkazů ZTP cestu za volant užitkových vozů Volkswagen. Kromě toho úzce spolupracujeme s renomovanými firmami, které naše modely profesionálně upravují podle individuálních požadavků zákazníka.“

V rámci programu „Volkswagen bez bariér“ nabízí automobilka zvýhodněnou mobilitu osobám, které se musí ve svém životě potýkat s důsledky zdravotního nebo tělesného hendikepu. Držitelé průkazů ZTP získají na všechny modely značky Volkswagen Užitkové vozy zvýhodnění až 29 % (Caddy 20 %, T6.1 24 % a Crafter 29 %). Pořizovací cena se může snížit o dalších 20 000 Kč, pokud klient svolí s umístěním motivu, který komunikuje podporu zdravotně hendikepovaných, na svůj vůz. Více na www.vwbezbarier.cz .Volkswagen Užitkové vozy pomáhá s mobilitou také klientům Centra Paraple. Jejich převoz zajišťuje vůz Crafter se specializovanou přestavbou pro přepravu osob s tělesným postižením od společnosti Sicar. Centrum Paraple se zaměřuje na pomoc lidem s poškozením míchy a doprovází je na jejich cestě k hodnotnému životu navzdory tělesnému hendikepu. Univerzální Crafter umožňuje klientům Centra Paraple např. pobyty v přírodě s vhodnými pohybovými aktivitami na horách nebo u vody bez ohledu na roční období.

 
Publikováno: 4. 12. 2020 | Počet přečtení: 217