murr Schunk

Inovativní komponenty pro roboty i koboty

Průmyslové roboty jsou již delší dobu jako volba efektivního řešení automatizace při nejrůznějších manipulačních a obráběcích procesech. Díky novým lineárním modulům Plug-and-Play od firmy Schaeffler, je možno oblast použití nejen průmyslových, ale i kolaborativních robotů, rozšířit.

 
Společnost Schaeffler nabízí lineární modul jako individuální kompletní řešení. Kompaktní lineární osa sestává z tandemového modulu MDKUVE, příslušné desky adaptéru pro COBO, příslušné jednotky motoru/převodovky, prefabrikovaných kabelů motoru, tažných řetězů pro všechny zásobovací vedení kobota a řídicí jednotky motoru. Pro napojení do řízení u zákazníka jsou k dispozici rozhraní Profibus, Profinet nebo EtherCAT. Lineární osy disponují variabilními možnostmi připojení pro jednotky motoru/převodovky. Volitelně může zákazník vedle řešení Schaeffler použít i vlastní techniku pohonu.

Dle požadavku zákazníka je možné lineární osu dodat v různých délkách s pohonem ve formě kuličkového šroubového převodu MDKUVE-KGT, ozubeného řemene MDKUVE-3ZR nebo s lineárním motorem. Při tandemovém modulu, který je základem lineární osy, je vodicí suport veden na dvou paralelních vedeních s profilovými lištami typu KUVE (čtyřřadá jednotka pro oběh kuliček). Díky své kompaktní konstrukci je ideální pro použití při vysokých nosných a momentových zátěžích, a tedy pro použití v oblasti kolaborativních robotů. Spolu s pohonem s trojitým ozubeným řemenem nabízejí tandemové moduly maximální spolehlivost při použití.

V případě požadované extrémně vysoké zatížitelnosti a momentového zatížení existuje možnost použít jako vodicí systém suport se šestiřadou jednotkou pro oběh kuliček KUSE-XL v kvalitě X-life.

Rozšíření dosahu kobotů

V závislosti na pohonu jsou lineární osy dostupné v různých délkách. Dají se realizovat dokonce i vícedílné osy, aby bylo možné v případě potřeby pokrýt delší dráhy. Kompaktní lineární osa se tak dá bez problémů zapojit do nových nebo stávajících řešení automatizace. Schaeffler také nabízí možnost montážní a instalační služby.

Tandemové moduly s kuličkovým šroubovým převodem je možné zakoupit až do délky maximálně 5,9 m, přesnost opakování je 0,025 mm a dosažitelná rychlost je 1,7 m/s. S pohonem s ozubeným řemenem lze realizovat vícedílné lineární osy s délkou až 18 m pro umožnění obzvlášť dlouhých drah pojezdu. V tomto případě je možné dosáhnout vysoké rychlosti až 5 m/s a přesnost opakování +/- 0,1 mm.

Oblast použití lineárních os připravených na montáž je díky jejich kompaktní a vysoce výkonné konstrukci možná vedle použití v kolaborativních robotech především v periferiích manipulačních a montážních zařízení, jakož i v automatizaci výroby.Delší lineární osy jsou vytvořeny jako vícedílné lineární moduly, díky čemuž je možné realizovat dráhu pojezdu robota v délce až 18 metrů.
 
Publikováno: 26. 11. 2020 | Počet přečtení: 242