murr Schunk

SIAD dodal univerzitě kryotechnologii

Unikátní technologii vakuového potrubí, která zásobuje kapalným dusíkem speciální skladovací automaty s biologickými vzorky, instalovala na Masarykově univerzitě v Brně společnost SIAD Czech, český člen italské SIAD Group.

 

Na rozvod dusíku jsou kladeny zvláštní požadavky, protože skladovací automaty budou součástí univerzitní Biobanky CELSPAC. Ta bude shromažďovat, skladovat a následně vědeckým týmům poskytovat různé druhy biologického materiálu.

Uskladněný biologický materiál pochází z poluplačních studií, které se mj. věnují přenosu chorob z matky na dítě a vlivu škodlivin na člověka. Je neocenitelný pro základní vědecký výzkum a k ověřování nových diagnostických metod.

Biobanka v kampusu Masarykovy univerzity bude uchovávat vzorky biologického materiálu ve stálé teplotě po desítky let. Proto univerzita využívá chlazení tekutým dusíkem, které umožňuje chlazení při velmi nízkých teplotách s plnou automatizací.

Na vybudování biobanky získala Masarykova univerzita podle Radovana Kareše, vedoucího oddělení strategických investic Přírodovědecké fakulty přes 100 mil. korun z evropských zdrojů (konkrétně z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání v rámci projektu RECETOX RI).

Společnost SIAD se pohybuje ve vědeckém světě pravidelně. Loni dodala speciální kompresorovou stanici a zařízení, která zajistí vnitřní prostředí tzv. chemické knihovny k uchovávání chemických vzorků pro léčbu rakoviny a infekčních nemocí, špičkovému Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Univerzity Palackého v Olomouci.

Vedle toho se společnost profiluje také jako dodavatel pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl. Zajímavou zakázkou z poslední doby je například zajištění funkčního přívodu kapalného dusíku k tzv. kryogennímu mlýnu společnosti TEVA.

 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet přečtení: 211