MURR2 Schunk

Ceny TA ČR už znají své vítěze

Technologická agentura ČR (TA ČR) předala již poosmé ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Mottem Dne TA ČR 2020, pořádaným letos pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka byla otázka: „Jste připraveni na budoucnost?“ a také udílení cen se neslo v duchu technologií budoucnosti.

 
Program byl uzpůsoben současné situaci – místo tradiční dopolední konference proběhla od 2. do 5. listopadu série on-line seminářů ve vybraných regionech zaměřené na aktuální inovační témata v daných krajích. Jednotící linkou se stala otázka, jak vytvářet dobré podmínky pro život lidí v navštívených regionech. K tomuto tématu diskutovaly významné osobnosti z regionů i ti, kteří mohou nahlédnout na situaci z vnějšku. Cílem bylo motivovat k výzkumným aktivitám s důrazem na to, jak využít výsledky realizovaného výzkumu.

Slavnostní předávání Cen TA ČR 2020 nahradil pořad odvysílaný na internetové televizi MALL.TV 5. listopadu v 19:00 hod. a přinesl hned několik novinek. Večerem provázel ředitel Kanceláře TA ČR Martin Bunček z virtuálního studia v budově Národního muzea, přičemž ocenění vítězové, někteří předávající a hosté se pak v pořadu objevili v dosud nevídané podobě – jako hologramy. Pořad si můžete přehrát zpětně ZDE.



Kromě netradiční formy zpracování si TA ČR připravila ještě dvě novinky – přibyla nová pátá kategorie Ministerstva průmyslu a obchodu Cena Country For The Future a o celkovém vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. Absolutním vítězem se stal projekt z kategorie Společnost, který obdrží sošku Český nápad.

„Naším dlouhodobým cílem je podporovat české výzkumníky, a to nejen finanční cestou. Aplikovaný výzkum je v České republice na skvělé úrovni a je na nás, abychom dali světu vědět, že i v tak malé zemi vznikají unikátní řešení na světové úrovni, čehož jsou letošní vítězné projekty důkazem. Skvělým příkladem jsou výzkumné projekty, které pomohly s bojem proti pandemii covid-19. Řada z nich se dostala za hranice naší země a pomáhají s řešením obtížné situace ve světě,” říká předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Novinkou letošního ročníku bylo nejen netradiční pojetí, ale i další soutěžní kategorie, která přibyla ke čtyřem dosavadním (Business, Partnerství, Společnost a Governance) – kategorie Ministerstva průmyslu a obchodu Cena Country for the Future - a veřejné hlasování o celkovém vítězi. O šesté ceně Český nápad, tedy celkovém vítězi Cen TA ČR 2020, tak rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na sociálních sítích, kdy největší počet hlasů získal projekt vzdáleného titulkování živých televizních pořadů.



Ocenění vítězové se objevili jako hologramy

Vítězné projekty Cen TA ČR 2020 tak pro letošní ročník soutěže tvoří následující pětice:

Kategorie BUSINESS

Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace


V rámci projektu podpořeného v Programu EPSILON, který je společným dílem Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Vysoké školy chemicko-technologická v Praze a společností Matex PM a SQS Vláknová optika, se výzkumníkům podařilo vyvinout vláknový laser a jeho prototyp, který překročil požadované parametry běžných systémů vláknových laserů, které patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím typům laserů. V současnosti se hojně využívají např. v automobilovém průmyslu, medicíně, při úpravách povrchů, značení, identifikaci, řezání nebo při svařování, kdy díky vysoce kvalitnímu (málo rozbíhavému) svazku záření mohou svařovat na vzdálenost až několika metrů. Vynikajícího výsledku oceněné technologie bylo dosaženo zejména díky způsobu výroby aktivního optického vlákna se specifickým šestistranným průřezem a dalšími vlastnostmi. Za výrobní postup a navíjení vlákna za účelem zvýšení účinnosti získali výzkumníci 9. 3. 2016 patent.

V praxi lze tímto laserem i rychle a velmi kvalitně opracovávat čiré polymery. Hlavní výhodou je, že nedochází k jejich nežádoucímu zabarvení. Technologii lze využít i v obranném vojenství.

Kategorie GOVERNANCE

Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR NOC na bázi LED návěstidel

Projekt firmy Transcon Electronic Systems, podpořený TA ČR v Programu BETA, reagoval na výzkumnou potřebu Ministerstva dopravy ČR a zabýval se vývojem mobilních heliportů, což je specifický typ vrtulníkových letišť, která dosud v ČR zcela chyběl. Předpokladem pro jejich využití nejsou rychlé zásahy, ale opakovaná potřeba přepravy osob nebo materiálů. Takové situace mohou nastat v případě živelných katastrof (povodně, požáry) nebo rozsáhlých průmyslových havárií. Hlavní výhodou heliportu je rychlost a nenáročnost z pohledu energií i lidské obsluhy. Mobilní letiště lze přemístit prakticky kamkoliv po republice do 6 hodin a jeho instalaci provést v řádu jednotek hodin. Na obsluhu stačí přitom jen 2 až 3 školení zaměstnanci.

Výsledkem projektu jsou dva konečné výstupy. Prvním je dokument „Metodický pokyn pro mobilní vrtulníková letiště“, certifikovaný ministerstvem dopravy ČR, který by měl sloužit pro regulaci typů, vybavení, výstavby a provozování mobilních letišť pro potřeby služby HEMS a obecně pro IZS. Druhým je systém s názvem „TAČR29“, který je oním mobilním heliportem. Splňuje zmíněný metodický pokyn a zároveň využívá výhradně energeticky účinná návěstidla s technologií LED. Řešení projektu trvalo 11 měsíců a díky zkušenostem získaným v jeho průběhu nyní výzkumníci pracují na další projektu: v rámci Programu EPSILON řeší mobilní přistávací plochu pro velká letiště o dráze až 1 km.

Kategorie PARTNERSTVÍ

Výzkum a vývoj technologie průmyslové výroby distančních tkanin velkých proměnných distancí, na pneumatickém tkacím stroji

Projekt a.s. VÚTS a Taiwan Textile Research Institute představuje významný úspěch v oblasti textilního strojírenství – výzkumníci vyvinuli unikátní technologie pro výrobu distančních tkanin s velmi specifickými vlastnostmi. Zatímco dosavadní postupy umožňovaly automatickou výrobu tzv. 3D distančních tkanin buď jen o malých distancích (do ca 67 mm), nebo násobně vyšších, ale bez možnosti plynule měnit hodnotu distance v průběhu tkaní, nové textilie mají rozteč od 100 do 500 mm a umožňují plynule nastavitelné distance v průběhu výroby podle specifických požadavků na výsledný produkt. Uvedené možnosti se spojují v prototypu nového tryskového tkacího stroje DIFA (Distance Fabric), díky němuž bude možné materiály efektivně vyrábět. V praxi tuto textilii využijí výrobci manipulační, vyprošťovací či sportovní techniky, jako jsou záchranná vodní mola a čluny, sportovní potřeby či zvedací vaky umožňující manipulaci s těžkými břemeny, či vyprostit osoby při automobilových a železničních nehodách.

Kategorie SPOLEČNOST a držitel ceny Český nápad

Ambiciózní projekt ELJABR II (Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II), s nímž v soutěži uspěla Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd a firma SpeechTech, se snaží pomoct televizním divákům se sluchovým handicapem. Jeho nejvýznamnějším výsledkem je technologie vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, zejména pro diváky ČT. Unikátní systém dokáže v reálném čase převést řeč na text a za běhu v reálném čase doplňuje, ale i opravuje jednotlivá slova. Projekt řešený prof. Josefem Psutkou ze ZČU v Plzni navíc přispívá k rozšíření a zkvalitnění systému automatického čtení titulků a vytváří i vícehlasou doprovodnou stopu. Projekt reflektuje i potřeby České televize v oblasti vytváření a provozování rozsáhlého digitalizovaného archivu. Řešení přináší užitek desetitisícům sluchově handicapovaných diváků, což je přibližně 10 % obyvatel naší země. Službu živého televizního titulkování již nyní využívají všichni zcela bezplatně.

Kategorie MPO – Country For The Future

Aplikace PARSS, za jejímž vývojem stojí společnost Blindspot Solutions, umožňuje plánování lidských zdrojů nebo pracovních směn v době pandemie. Tento nástroj umožňuje podnikům a organizacím všech velikostí i oblasti působení chytře rozvrhnout pracovní harmonogram zaměstnanců s eliminací ohrožení jejich zdraví a nákazy. Vývoj této aplikace byl podpořen v programu MPO ČR Czech Rise Up. Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, před spuštěním je nyní Czech Rise

Up 2.0, s cílem podpořit inovativní podniky, které využívají moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru.“
 
Publikováno: 9. 11. 2020 | Počet přečtení: 349