murr Schunk

Konference o strukturálních pěnách bude digitální

Tradiční konference Foammelt, zaměřená na zpracovatele plastů a výrobce forem, vývojáře a konstruktéry zařízení pro tento průmyslový segment, bude letos poprvé pořádána ve virtuální podobě.

 

Na třídenní online konferenci od 17. do 19. listopadu 2020 poskytne společnost ENGEL podrobné informace o všech aspektech formování strukturální pěny. Tato bezplatná akce, jejímiž jednacími jazyky budou němčina a angličtina, je tak skvělou příležitost pro každého, kdo chce začít s formováním strukturální pěny i pro odborníky na pěnové hmoty.

„Formování strukturální pěny se etablovalo jako jedna z nejdůležitějších lehkých strojírenských technologií, proto se nyní používá mnoho různých technologií pěnové hmoty. V každém případě však procesní inženýrství ví, jak je důležité pro dobré výsledky vstřikování, proto ENGEL podporuje zákazníky při výběru nejvhodnějšího procesu pro příslušnou aplikaci i při jeho implementaci,“ zdůrazňuje Wolfgang Kienzl, produktový manažer technologie ENGEL.

Online konference přesně sdělí toto know-how – její tematický rozsah pokrývá celý procesní řetězec, od vývoje a designu komponent kompatibilních s pěnou přes materiály a proces vstřikování až po povrchovou technologii. V průběhu tří dnů budou prezentovány tři různé bloky témat ve čtyřech prakticky zaměřených klíčových přednáškách (dopoledne v němčině a odpoledne v angličtině), přičemž dotazy účastníků budou řečníci zodpovídat hned po přednáškách.

Od základů k budoucnosti

První den konference bude věnován technologickým základům a konkrétním výhodám procesu pěnění. Kromě srovnání fyzikální a chemické pěny se účastníci mohou těšit na prezentaci o aspektech inženýrství lehkých dílů a udržitelnosti kombinace pěnění a společného vstřikování. Na závěr prvního dne konference nabídnou organizátoři nahlédnutí do budoucího vývoje fyzického procesu MuCell, který umožňuje vytvářet lehké tvarované díly s nízkou hmotností bez deformací.

Klíčovým tématem druhého dne bude vývoj produktu, výroba forem a zajištění kvality. Důraz je kladen na to, které komponenty jsou vhodné pro tvarování strukturální pěny a význam technologie nástrojů pro prvotřídní povrch komponent. Účastníci budou mít možnost nahlédnout i do simulace pro optimalizaci procesů a získat informace o novém vývoji v metodách inline měření pro vysoce kvalitní díly.

Třetí den se bude podrobně zabývat implementací a praktickými zkušenostmi s formováním strukturální pěny, které budou prezentovat partneři z řad dodavatelských firem. Společnost Borealis mj. představí speciální granuláty pro tvarování PP strukturální pěny, firma ProTec Polymer Processing bude demonstrovat proces SOMOS Perfoamer, v němž je plastový granulát před dalším zpracováním obohacen v autoklávu o CO2. Ve druhé části společnost Kostal informuje o zkušenostech z praxe formování strukturální pěny a ENGEL spolu s kompetenčním centrem CHASE v Linci nabídnou účastníkům konference pohled na výzkum tvarování strukturální pěny a budoucnost pěnové hmoty.Úspora hmotnosti až o pětinu

Věcí, která spojuje všechny různé procesy vstřikování strukturální pěny, je princip úspor bez opatření na úkor klíčových parametrů produktu – s využitím této metody lze vyrobit vysoce kvalitní komponenty, které jsou až o 20 % lehčí než kompaktní verze. Tyto komponenty ukazují své výhody především tam, kde je kromě snížení hmotnosti důležité také zachování tvaru, rozměrová přesnost, izolační vlastnosti a efektivita výroby. ENGEL nabízí vstřikovací stroje na míru a řešení integrovaných systémů založená na fyzikálních i chemických pěnových technologiích pro širokou škálu požadavků na pěnění.

Možnost registrace na konferenci a více informací najdete na www.engelglobal.com/foammelt-en

 
Publikováno: 22. 10. 2020 | Počet přečtení: 303