murr Schunk

Siemens získal certifikaci AeroMACS

Jako první na světě dosáhl Siemens plné certifikace AeroMACS pro širokopásmové neveřejné bezdrátové řešení z oblasti průmyslové komunikace určené pro letištní provoz – základnové stanice a klientské stanice řady Ruggedcom WIN 4G.

 

Letecký mobilní letištní komunikační systém AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport Communication System) představuje bezdrátovou technologii schválenou organizacemi Eurocontrol, Federálním úřadem pro letectví (FAA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) pro podporu neustále narůstající potřeby bezpečné, rozšiřitelné a spolehlivé širokopásmové pozemní komunikace pro letecké společnosti, řízení letového provozu a letištní provoz.

Na celém světě velká letiště odbaví denně tisíce pasažérů a nákladních letů, což neustále vede k rapidnímu každodennímu nárůstu a složitosti letištního provozu. Komunikační infrastruktura a digitalizace odvětví se však nevyvíjely stejnou rychlostí. A právě standard AeroMACS pro bezdrátovou technologii byl vyvinut s cílem pomoci vyřešit tento problém a zrychlit digitalizaci leteckého průmyslu. Je založen na standardu IEEE 802.16e - 2009 - širokopásmový standard definovaný Institutem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers) a je provozován v globálně přiděleném licencovaném frekvenčním pásmu od 5091 do 5150 MHz.

Certifikace AeroMACS, kterou uděluje průmyslová nezisková organizace WiMAX Forum, stanovuje podmínky pro vysoký výkon a šířku pásma požadované pro simultánní pevné a mobilní aplikace na letištích.

Komponenty Ruggedcom WIN firmy Siemens jsou první na světě, které byly certifikovány právě organizací WiMAX Fórum. Celé řešení se skládá z neveřejné bezdrátové sítě navržené se základnovým modulem s certifikací AeroMACS, Ruggedcom WIN7251 a pevnými a pohyblivými klientskými (subscriber) jednotkami s certifikací AeroMACS, Ruggedcom WIN5251 a Ruggedcom WIN5151. Tento rozšiřitelný systém je již v praxi ověřený a používaný a umožňuje dosahovat lepší výkon a nižší náklady. Prokázal významné zlepšení výkonu sítě z hlediska dostupnosti, kapacity a nákladové efektivity na největších letištích po celém světě, dokonce podává lepší výsledky než stávající technologie ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) – digitální datový spojovací systém pro přenos zpráv mezi letadly a pozemními stanicemi na letištích.

Nový systém nabízí lepší kontrolu, lepší zabezpečení informací a větší spolehlivost. Zařízení jsou navržena tak, aby byla kompaktní, bezpečná a škálovatelná. Jejich samostatná konfigurace navíc eliminuje potřebu dodatečné ASN (Access Service Network) brány, což usnadňuje instalaci, správu a škálování sítě, a to navíc i s nízkými počátečními náklady. Letiště tak mají nové možnosti příjmů např. díky zpoplatnění širokopásmového připojení, logistiky, sledování stavu dráhy a jiné služby s přidanou hodnotou.

 
Publikováno: 22. 10. 2020 | Počet přečtení: 289