murr Schunk

Prodloužení životnosti díky lineárním vedením

Trvanlivost lineárních vedení NH/NS od firmy NSK je ve srovnání s konvenčními produkty dvojnásobná. To je primární předností zvláště v těch průmyslových oborech, kde jsou klíčovým ukazatelem celkové náklady TCO. Při použití lineárních vedení NH/NS jsou požadavky na údržbu výrazně sníženy, stejně jako riziko nákladných odstávek stroje vlivem jeho předčasné poruchy.

 
Důvodem, proč mají lineární vedení NH/NS mnohem větší trvanlivost, je využití četných inovací, zvláště speciální geometrie drážek pro kuličky. Navíc o 30 % vyšší dynamická únosnost (ve srovnání s předchozí generací produktů) pomáhá o 100 % zvýšit odolnost proti únavě při výrazně kompaktnějším tvaru a menší hmotnosti vedení. Pro použití v prostředí s nebezpečím vzniku koroze jsou dostupné také verze z korozivzdorných ocelí.

Mezi množstvím OEM, kteří těží z předností lineárních vedení řady NH, je významný výrobce vyfukovacích tvářecích strojů. Společnost NSK dostala požadavek na prodloužení krátké životnosti (12 měsíců) předchozích lineárních vedení, která vedou desky vyfukovací formy. Díky vyšší dynamické únosnosti a větší trvanlivosti vedení řady NH byla výrazně snížena náchylnost uzavírací formy na opotřebení. Unikátní konstrukce čtyřřadých drážek umožňuje, aby vozík snášel zatížení rázy, jemuž vedení s jiným konstrukčním uspořádáním neodolávají. Celý sortiment vyfukovacích tvářecích strojů je proto nyní vybaven právě lineárními vedeními NH.Lineární vedení řad NH/NS mají ve srovnání s konvenčními alternativami dvojnásobnou trvanlivost.

Nejsou to jen výrobci strojů, kteří mají z nových vedení prospěch. Stejně populární jsou projekty retrofitu u koncových uživatelů. Příkladem může být výrobce konstrukcí z plechů, který hledal řešení krátké životnosti pohonů a vodicích prvků automatizovaného svařovacího systému. Vzhledem k přítomnosti okují a dýmu doporučila firma NSK použít povrchově upravená vedení řady NH v kombinaci s ochrannými kryty a bezúdržbovou mazací jednotkou K1. Svařovací stroj je nyní v provozu více než tři roky bez jakýchkoliv selhání, což je desetkrát delší životnost, než byla před retrofitem.

Lineární vedení řad NH/NS určená tam, kde je požadován přesný a plynulý lineární pohyb. Používají se i ve zdravotnické zobrazovací technice a jiném zdravotnickém vybavení, v měřicích strojích, laboratorních přístrojích, balicích strojích, v automatizaci a robotice, v zařízeních pro manipulaci s materiálem, ve výrobních linkách v automobilovém průmyslu atd.

Životnost vedení je v těchto aplikacích možné ještě prodloužit použitím nedávno uvedené bezúdržbové mazací jednotky NSK K1-L, která se umísťuje na oba konce vozíku lineárního vedení. Účinné mazání po celou dobu prodloužené životnosti je pro udržení výkonnosti vedení klíčové a K1-L je mazací jednotka určená právě k tomu, aby do drážek vedoucích kuličky nepřetržitě dodávala čerstvý olej. Ve srovnání s předchozí generací jednotek K1 má K1-L 1,8krát delší dobu, kdy zaručuje účinné mazání, o 20 % nižší tření vozíku a nově vyvinutý ochranný kryt, který pomáhá udržovat integritu konstrukce a snižuje pronikání prachu a jiných částic do vedení, stejně jako jejich uvolňování z vedení do okolí.Mazací jednotka NSK K1-L pro lineární vedení, která je zaměnitelná s předchozí verzí K1, umožňuje dlouhodobě zajistit potřebné mazání.

Dalšími přednostmi vedení řad NH/NS jsou, kromě prodloužené životnosti, velká rychlost (150 až 300 m/min), která umožňuje zvýšit produktivitu stroje, malá hlučnost (o 3 dB nižší než u předchozí generace) a přesnost standardního provedení vyšší než u konvenčních alternativ.
 
Publikováno: 15. 10. 2020 | Počet přečtení: 307