murr Schunk

Přesnější a kvalitnější těsnění díky nové technologii

Nová výrobní technologie, kterou začala při výrobě těsnění používat strojírenská firma Hennlich, je postavena na děrování materiálu. Je ideální pro měkké polotovary maximálně do tloušťky tři milimetry.

 

Milan Fišer, vedoucí divize Hennlich Těsnění: „Novou technologii jsme začali využívat při výrobě plochého těsnění na vyřezávacím plotru. Tento způsob výroby zajišťuje precizní výsek otvorů do těsnicího materiálu. Tím se odstraní dosud používaný krok finalizace výrobku, kdy bylo nutné manuálně odstraňovat vyříznutou část u otvorů výrobku. Docházelo tak k částečné deformaci materiálu vlivem ohybu těsnění a odlupování.“

Nová výrobní technologie zajišťuje přesné rozměry otvorů a ostré hrany, které byly bez této technologie prakticky nedosažitelné. „Při původním způsobu finalizace těsnění, kdy se odtrhávala část odřezků, docházelo v některých případech k utržení části hrany těsnění, kde vznikaly mikrotrhliny a docházelo k jeho deformaci. Tomu jsme díky novému děrovači zabránili a zvětšili jsme tak těsnící funkci výrobků,“ doplnil Ondřej Tuzar, manažer výroby plochého těsnění ve firmě Hennlich. Další výhodou nově použité technologie je pak zkrácení času výroby, a tím i zvýšení kapacity.

Odštěpný závod Hennlich Těsnění zajišťuje výrobu, dodávky a technické poradenství v oblasti těsnících prvků. Vedle rozsáhlého skladu a plotru pro výrobu plochého těsnění v Litoměřicích disponuje také pěti CNC obráběcími stroji pro expresní výrobu těsnění. Dva z nich jsou umístěny v Litoměřicích, další pak v Brně, Slatiňanech a Ostravě.Nová výrobní technologie zajišťuje u těsnění přesné rozměry otvorů a ostré hrany, které byly bez této technologie nedosažitelné.

 

 
Publikováno: 14. 10. 2020 | Počet přečtení: 289