murr Schunk

U výstavby první jaderné elektrárny v Bělorusku stály i české firmy

V Bělorusku se naplno rozbíhá spouštění první jaderné elektrárny, dne 7. srpna začali pracovníci elektrárny zavážet čerstvé palivo do reaktoru prvního bloku. Dva bloky typu VVER-1200 zde staví ruský Rosatom.

 

O výstavbě jaderné elektrárny na území Běloruska se mluvilo dlouhé roky. V minulosti zde měla vzniknout Rudenská jaderná elektrárna, ale na konci 80. let z projektu sešlo. K důležitému kroku došlo v roce 2008, kdy vydala běloruská bezpečnostní komise rozhodnutí o výstavbě moderní jaderné elektrárny. Sledovala tím to, že běloruský energetický mix získá stabilní a ekologickou součást, která jej podstatně diverzifikuje. Většina elektřiny totiž v Bělorusku vzniká spalováním zemního plynu dodaného z Ruska. Za technologii byly vybrány bloky typu VVER-1200 od ruského Rosatomu, které patří ke generaci III+. Země tak získá 2400MWe zdroj elektřiny, který pokryje zhruba třetinu domácí spotřeby. Díky tomu dojde ke snížení spotřeby plynu o 4,5 miliardy kubíků ročně a k poklesu emisí o 7 milionů tun za rok.

Projekt byl v roce 2011 stvrzen mezivládní dohodou a o rok později se na staveništi rozběhly první zemní práce. V roce 2012 byl podepsán generální kontrakt a na stavební povolení se čekalo do roku 2013. Ihned po jeho získání začala betonáž základů reaktorové budovy prvního bloku. V dalších letech projekt postupoval a v roce 2019 začal být první blok připravován ke spuštění. V srpnu 2020, jak již bylo uvedeno, začalo zavážení paliva do aktivní zóny a tím bylo zahájeno fyzikální spouštění.

Dodávky z Česka

České firmy patří mezi tradiční dodavatele pro projekty Rosatomu v Rusku i v zahraničí. Řada našich firem se tedy dodavatelsky zapojila i do výstavby první běloruské jaderné elektrárny. Z Česka sem byly dodány např. armatury, čerpadla, kabely, potrubí, elektropohony a laboratorní vybavení. Podobnou produkci české firmy dodávají i do dalších projektů VVER-1200 po světě. V tomto typu elektráren se tak můžeme setkat s armaturami od společností Arako, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, s potrubím od Lavimont Brno, s čerpadly od Sigma Group, s kabely a kabelovými průchodkami od Kabelovny Kabex, se servopohony od ZPA Pečky ad.

Dodávky společnosti ZPA Pečky komentuje její výkonný ředitel Jan Bulíček: „Naše společnost dodala v období 2015 až 2018 pro nové bloky jaderné elektrárny v Bělorusku několik stovek kusů speciálních servomotorů, splňujících všechny na ně kladené požadavky, v celkové hodnotě převyšující 70 milionů korun. Výběrová řízení a schvalovací procesy byly završeny realizací (dodávkou), což společnost ZPA Pečky výrazně naplnilo zakázkově a posunulo dále z hlediska pozice dodavatele zařízení pro jaderné elektrárny.“

Použitá technologie

Rosatom v Běloruské jaderné elektrárně postavil dva bloky typu VVER-1200 ve verzi, kterou nabízí i v rámci výstavby nových bloků v Česku. Jde o bloky generace III+, které mají posílenou úroveň bezpečnosti, ale také zvýšenou efektivitu a snížené výrobní náklady. Oproti starší generaci reaktorů typu VVER mají nové bloky dvojnásobnou životnost (60 místo 30 let), optimalizovaný průběh výstavby a snížený počet obslužného personálu.

Z pohledu výstavby jaderných elektráren ve světě jde o jedny z nejúspěšnějších bloků. Pro své projekty si je vybralo Finsko, Maďarsko, Turecko, Egypt a Bangladéš.

 
Publikováno: 5. 10. 2020 | Počet přečtení: 290