murr Schunk

Technologie Volvo zkvalitní dýchání

Společnost Volvo Cars implementuje ve svých vozech prémiovou technologii zkvalitňování vzduchu, díky níž budou řidiči dýchat čistý vzduch. Také získají možnost nechat ovzduší v kabině vyčistit ještě před nasednutím do vozu.

 

Součástí nové technologie, označované jako pokročilé čištění vzduchu s certifikovanou účinností dle WHO, je i senzor PM 2.5 měřící množství jemných prachových částic o průměru do 2,5 mikrometru v kabině, což je funkce, kterou aktuálně nabízí jako jedna z mála automobilek na trhu.

V Číně, kde jsou již zavedeny služby informující o hodnotách částic PM 2.5 ve vzduchu, si mohou řidiči porovnat kvalitu ovzduší vně vozu s kvalitou vzduchu ve voze.

Protože jde o metodu indikující množství jemných částeček ve vzduchu, představují senzory PM 2.5 rozšířený způsob, jak určit kvalitu vzduchu. Ovzduší v městských oblastech je v celosvětovém měřítku prachovými částečkami často velmi znečištěno, přičemž hodnoty PM 2.5 překračují maximální hladiny doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO), což jen zdůrazňuje potřebu minimalizace jejich množství.

Pokročilý systém čištění vzduchu, který je od letošního jara dostupný pro všechny modely Volvo řady 60 a 90 postavené na modulární platformě SPA, odfiltruje tyto částečky ze vzduchu v kabině. Díky filtru na bázi syntetických vláken a ionizátoru se do kabiny nedostane až 95 % částeček PM 2.5 ze vzduchu nasávaného zvenčí. Tím dochází k optimalizaci kvality ovzduší uvnitř vozu a současně i k omezení nepříznivých účinků na lidské zdraví, které jsou důsledkem vdechování jemných částeček. Čistější vzduch v kabině mimoto přispívá ke zvýšení bezpečnosti jízdy, protože pokud řidič vdechuje zdravý vzduch, dokáže se lépe soustředit na řízení.

Řidiči vozů Volvo, které jsou tímto systémem vybaveny, si mohou navíc prostřednictvím aplikace Volvo On Call pro chytré telefony (pokud je funkce na daném trhu dostupná) snadno naplánovat předběžné vyčištění vzduchu v kabině. Po dokončení procesu čištění aplikace informuje řidiče o aktuální hladině částeček PM 2.5 uvnitř kabiny.

 
Publikováno: 1. 10. 2020 | Počet přečtení: 251