murr Schunk

Teplárenství bude stát pouze na třech zdrojích

„Svůj boj o uhlí jsme prohráli,“ řekl při zahájení konference Dny teplárenství a energetiky 2020 předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Tím naznačil, že jediná noha, o kterou se naše tepelná energetika opírala desítky let, bude amputovaná. Nově přichází prostor pro plyn, biomasu a odpady.

 
„Jsme v situaci, kdy musíme i přesto, že se nám to nelíbí, pravidla respektovat,“ řekl ve své přednášce, zprostředkované online, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zmínil, že i když Evropa deklaruje, že má vše v oblasti přechodu z uhlí na alternativní zdroje vyřešeno, není tomu tak. „Je to nějaká vize a cíl, ale s ohledem na to, co proběhlo v rámci koronaviru, bude podle mého názoru každá země přehodnocovat své ambice,“ okomentoval současnou situaci ministr Havlíček.

Odborníci se na konferenci shodli, že plnit cíle Pařížské dohody není reálné. Ať už z pohledu dopravy, energetiky nebo průmyslu. „Nejsem si jist, zda politické smýšlení současné Evropy skutečně zodpovědně domýšlí, co bude v roce 2050, možná i dříve, když o tom rozhodují lidé, kteří u toho rozhodně nebudou,“ řekl účastníkům konference ministr průmyslu a obchodu.

Není pochyb o tom, že ekologizace je správná myšlenka a je třeba v ní pokračovat. Je však nezbytné, aby byly nástroje ekologizace uplatňovány s respektem k jednotlivým zemím. „Je to o rozumném útlumu uhlí,“ zdůraznil ministr. „Emisní povolenka je nástroj takřka zdrcující. Můžeme se bránit politicky, ekonomicky, pokud ale bude růst cena povolenek a snižovat se jejich množství, jde o obrovský tlak.“

Kudy vede cesta?

Transformace musí být provedena v co nejkratším čase a pomoc je připravena, o tom několikrát ujistil hosty ministr Havlíček. Modernizační fond a fond obnovy jsou zdroje, kde by v co nejkratší době měli energetici najít dost finančních prostředků na přechod od uhlí. Zvláštní akcent přitom kladl opakovaně na slovo „rychlost“.Jako prozatím nejschůdnější cesta se jeví technologie využívající energie z plynu. Memorandum podepsané mezi Teplárenským sdružením ČR a Českým plynárenským svazem nastínilo cestu spolupráce pro zachování soustav zásobování teplem.

Velmi jasné kontury má také přechod na technologie využívání energie z biomasy. Doba k použití této suroviny samozřejmě nahrává. Energetické zpracování dřeva napadeného kůrovcem se jeví jako jedno z nejefektivnějších. Připravovaná dohoda mezi teplárníky a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, které na konferenci zastupoval Konstantin Kinský, zaručí dostatek paliva pro zamýšlené projekty. „Otázka zní, bude v budoucnosti biomasa? Ano,“ řekl Konstantin Kinský plénu ve své přednášce a informaci opřel o jasné exaktní argumenty.

Jako třetí, a ne nevýznamný zdroj, je energetické využívání odpadů. „Je opravdu škoda, že se odpady posouvají do roku 2030,“ řekl Richard Horký, jednatel firmy TTS energo z Třebíče k navrhovanému termínu omezení skládkování. Zdůraznil, že v teplárně v Třebíči by mohly tvořit až 30 % výroby tepla. Poukázal na to, že by bylo dobré zohlednit usnesení hospodářského výboru, které navrhuje posunout omezení skládkování na rok 2028.26. ročník účastníky nadchl

„Dny teplárenství a energetiky, i navzdory omezením spojeným s koronavirem, proběhly úspěšně v uvolněné a příjemné atmosféře. Konference se ve dvou dnech zúčastnilo 913 návštěvníků, proběhlo 47 přednášek a prezentovalo se 101 firem,“ říká Aleš Pohl ze společnosti Exponex, organizátora akce. V rámci konference byla uplatněna veškerá opatření aktuálně požadovaná pro tento typ akce. „Rádi bychom vás již pozvali na 27. ročník největší akce v oblasti energetiky a teplárenství, která se bude konat 27.-28. dubna 2021,“ doplnil Aleš Pohl. Přednášky, informace i fotografie z letošního ročníku jsou ke stažení na webu dnytepen.cz
 
Publikováno: 24. 9. 2020 | Počet přečtení: 316