its murr Schunk

Nové datacentrum s unikátní pozicí

V budově Shiran Tower v Praze 6 u hlavní komunikace spojující centrum města s letištěm Václava Havla zahájilo od září provoz nově otevřené datové centrum DC6. Bude jediným datacentrem na západním břehu Vltavy.

 

DC6 vybudované ve spolupráci hostingo-housingové společnosti Greendata a telekomunikační společnosti FreeTel nabízí široký sortiment služeb datového centra zákazníkům z řad jednotlivců, startupů, firem i institucí. Je vybavené standardními technologiemi potřebnými pro hostování zákaznických serverů a IT infrastruktury se shodou v úrovni certifikace Tier III. Jeho výhodou je výjimečné postavení ve vyvýšené západní části Prahy, kde představuje ideální místo pro geografické služby nebo oddělené zálohy.

„Z důvodu časové i finanční náročnosti jsme se rozhodli nejít cestou certifikace, ale pouze skrze tzv. checklist deklarovat shodu s úrovní Tier III. Chceme tím zákazníkům zprostředkovat určitou představu o tom, jak bude o jejich data a servery postaráno. Utratit stovky milionů korun za datacentrum umí každý, ale operovat s desetinou takovéto sumy byla pro naše společnosti skutečná výzva,” říká Jaroslav Střeštík, jednatel společnosti FreeTel.

„Na snížení ekologické i finanční zátěže jsme dbali již při výstavbě. Hledali jsme chytrá řešení, aby to nemělo negativní vliv na bezpečnost nebo kvalitu dodávaných služeb. Díky tomu se podařilo ušetřit přírodní zdroje i finance, a zároveň pořídit např. výkonnější a hospodárnější chladicí systém,” uvedl Zdeněk Maršál, jednatel společnosti Greendata. Díky snahám o snížení spotřeby energie volným chlazením a zpracováním odpadového tepla se podařilo dosáhnout PUE (Indikátor energetické efektivity) mezi hodnotou 1,3 a 1,4, což je lepší hodnota, než jaké dosahují běžná datacentra.

Snaha zredukovat náklady samozřejmě neznamená, že by provozovatelé slevili na čemkoli z oblasti bezpečnosti datového centra, která je naprostou prioritou. Do objektu datacentra DC6.cz je možné se dostat pouze přes zabezpečený vjezd a do datových sálů pak výhradně přes biometrické přístupy, a to přes recepci s recepčním a ostrahou, kteří jsou na místě přítomni nepřetržitě. Všechny systémy důležité pro běh datového centra jsou zálohovány systémem N+1 nebo vyšším a odpovídají tak úrovni TIER III. Areál centra i přilehlé okolí s trafostanicí je v bezzáplavové oblasti a aktuálně pojme až 2500 serverů s možným budoucím rozšířením.

 
Publikováno: 15. 9. 2020 | Počet přečtení: 128