its murr Schunk

Výzkumný ústav ICM zvolil řešení OpenFlex

Jde o jediné otevřené řešení skládatelné infrastruktury na trhu, a vědcům pomůže zaznamenávat, sdílet a analyzovat pacientská data z různých klinických zobrazovacích nástrojů, napříč různými laboratořemi s využitím agility, výkonu a rozsahu architektury NVMe over Fabrics.

 

Společnost Western Digital oznámila, že výzkumný ústav Institut du Cerveau a de la Moelle Épinière (ICM), mezinárodní středisko pro výzkum mozku a míchy, si vybral jejich řešení pro modernizaci své úložné infrastruktury prostřednictvím extrémně rychlé, efektivní a flexibilní otevřené skládatelné platformy OpenFlex. Díky využití NVMe over Fabrics (NVMe-oF) má ICM širší přístup ke sdílenému úložišti, které lze snadno alokovat, aby vyhovovalo potřebám každého výzkumného pracovníka nebo oddělení. ICM má nyní také rychlejší přístup ke kritickým datům a schopnost měnit velikost a přerozdělovat úložné svazky, což ústavu pomáhá v boji proti neurologickým poruchám.

Vědci v ICM potřebují zachycovat a analyzovat data pacientů z řady nástrojů pro klinické zobrazování a napříč různými laboratořemi. Výzkumné pracovníky brzdila stárnoucí infrastruktura pro ukládání dat, která nedokázala držet krok s jejich potřebami. Nejnovější pokročilé mikroskopické přístroje mohou generovat každou hodinu až dva terabajty dat, což je mnohem více, než kolik dokáže pojmout lokální úložiště každé pracovní stanice. To vedlo k dlouhým zpožděním v každém kroku analytického procesu, kdy vědci museli čekat na infrastrukturu úložiště, aby mohli pokračovat ve své práci.

Ústav ICM spolupracoval se svým technologickým partnerem, společností 2CRSi, na identifikaci nového úložiště, které by dokázalo poskytnout ideální kombinaci výkonu a flexibility, a zvolil segregovanou skládatelnou infrastrukturu OpenFlex společnosti Western Digital. OpenFlex poskytuje mimořádně rychlý výkon úložiště v rámci efektivnější a pružnější architektury, což vědcům umožňuje neustále posouvat svou práci vpřed, aniž by museli na úložiště čekat. Pro oddělení IT společnosti ICM znamená infrastruktura OpenFlex to, že se již nemusí snažit vměstnat lokální úložiště do blízkosti pracovních stanic, nebo ručně přesouvat úložiště v areálu, jak se projekty mění. Místo toho mohou distribuovat úložnou kapacitu po síti Ethernet ústavu ICM, kdekoli a kdykoli je to potřeba, aniž by došlo ke snížení výkonu.

 
Publikováno: 2. 9. 2020 | Počet přečtení: 155