its murr Schunk

Rychlá změna receptury výroby

  Společnost Siemens představuje dva nové přírůstky v portfoliu vizualizačního systému Simatic WinCC Unified. Jde o řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES), která umožňují rychlou orchestraci a úpravu výrobních pořadí v oblasti řízení a sledování procesů recepturové výroby např. v potravinářském průmyslu.

 

Díky novým softwarovým možnostem mohou uživatelé flexibilně navrhovat výrobní pořadí, sledovat různé části závodu či zařízení, a tak lépe a rovnoměrněji využívat kapacitu jednotlivých výrobních strojů a dosáhnout vyšší efektivity a hospodárnosti.
V případě obou řešení (SES i LCS) dodává Siemens automatizační moduly a příslušné ovládací prvky pro vizualizaci, které lze využívat v inženýrském prostředí TIA Portal. Parametry výrobního pořadí je možné navrhnout pomocí příslušných modulů a ušetřit tak úsilí vynaložené na programování a inženýring. Obě chytrá řešení SES i LCS lze různě kombinovat tak, aby splňovala individuální požadavky zákazníků.
Díky řešení LCS je možné procesy recepturově i dávkově řízené výroby automatizovat v TIA portálu. Výrobní pořadí propojených strojů ve výrobní lince lze koordinovat, synchronizovat a monitorovat pomocí řídicího systému Simatic S7-1500 a WinCC Unified. Tato nová softwarová funkcionalita je přizpůsobena technologickým požadavkům různých procesů prostřednictvím příslušných standardních funkcí.
Softwarový balíček obsahuje nezbytné technické i runtime součásti pro řízení receptur a také ovládací prvky pro vizualizaci. Možnosti monitorování navíc nabízejí vyšší transparentnost při sledování plánovaných nebo aktuálních výrobních procesů. V současné verzi LCS podporuje výrobní pořadí, která jsou naprogramována pomocí řídicího systému Simatic S7-1500 nebo SES.

 

Díky řešení SES mohou uživatelé flexibilně navrhovat a automatizovat jednotlivé výrobní kroky na úrovni jednotlivých strojů i celého závodu. To znamená, že výrobní pořadí a parametry mohou být kdykoli upraveny, dokonce i během provozu, a to bez nutnosti provedení změn v PLC programu. Obsluha může manuálně online přistupovat k automatickému pořadí a přeskočit na další krok nebo podle potřeby upravit nastavené hodnoty. Taková potřeba může vyvstat například v situaci, kdy dojde ke změně suroviny, nebo obecně, pokud je potřeba změnit pořadí jednotlivých výrobních kroků pro flexibilnější výrobu.


 
Publikováno: 21. 8. 2020 | Počet přečtení: 179