its murr Schunk

Schaeffler dosáhl pozitivního operativního výsledku

V prvních šesti měsících dosahuje obrat skupiny Schaeffler 5 574 mil. eur (loni: 7 226 mil. eur). Upravený o měnové vlivy obrat v tomto období klesl o 21,8 %, zejména v souvislosti s pandemií koronaviru.

 
Rozhodujícím byl klesající vývoj obratu ve všech třech divizích, přitom pokles v divizi Automotive OEM byl v prvním pololetí s 26,8 % dalece nejsilnější. Čtyři regiony, kde Schaeffler operuje, byli pandemií zasažené různě. V čínském regionu se např. vzhledem k nastupujícímu zotavení v druhém kvartálu podařilo vykázat růst obratu o 3,0 %. Ostatní tři regiony vykazují značné poklesy obratu. V průběhu června nastalo ve všech divizích citelné zotavení obchodu.

Skupina Schaeffler dosáhla v prvních šesti měsících EBIT ve výši 65 mil. eur (loni: 556 mil. eur). To odpovídá EBIT marži před speciálními efekty 1,2 % (loni: 7,7 %). Zhoršení proti loňskému roku je zejména v důsledku poklesu hrubé marže než poklesem u obratu podmíněného objemem.

Obrat Automotive OEM minus 26,8%, robustní objem objednávek s vysokým podílem e-mobility

Divize Automotive OEM dosáhla v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 3 264 mil. eur (loni: 4 517 mil. eur). Po úpravě o měnové vlivy obrat ve srovnání s minulým rokem poklesl o 26,8 %, podmíněný zejména objemem. Přechodné odstávky výroby v důsledku pandemie se ve vykazujících obdobích projevily na globální výrobě automobilů, která během prvních šesti měsíců roku 2020 klesla o cca 33 %. Na základě toho byl outperformance divize Automotive OEM cca 6 procentních bodů. Příjem objednávek se v prvních šesti měsících vyvíjel v poměru k těžkému prostředí dobře a dosáhl 4,6 mld. eur. Výsledný ukazatel "book-to-bill-ratio", který udává příjem objednávek v poměru k obratu, činil v prvním pololetí 1,4x (loni: 1,8x).Obrat Automotive Aftermarket minus 14,8 %, EBIT marže 13,8 %


Divize Automotive Aftermarket zaznamenala v prvním pololetí s obratem 747 mil. eur (loni: 904 mil. eur) objemem podmíněný pokles obratu upravený o měnové vlivy 14,8 %. V průběhu druhého čtvrtletí se globální příjem objednávek zlepšil a přiblížil se průměrné hodnotě minulého roku. Vedle toho zaznamenal portál digitální dílny REPXPERT v průběhu druhého čtvrtletí výrazný nárůst aktivity.

Obrat divize Industrie minus 12,8 %, silný růst v Číně

Divize Industrie dosáhla v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 1 562 mil. eur (loni: 1 804 mil. eur). Po úpravě o měnové vlivy dosáhl pokles obratu 12,8 %. Během prvních šesti měsíců roku 2020 zaznamenaly regiony Evropa, Amerika a Asie / Pacifik v důsledku krize výrazně negativní vývoj obchodu. Dvoumístnou míru růstu se naproti tomu podařilo vykázat v regionu Čína, v němž zejména klastr v sektoru větrné energie vykázal výrazný růst. K růstu přispěl i klastr v sektoru Power Transmission. Příjem objednávek divize Industrie se k polovině roku stabilizoval.

Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M & A

Výsledek koncernu před speciálními efekty příslušející vlastníkům podílů v prvních šesti měsících 2020 v porovnání s obdobím minulého roku výrazně klesl na minus 76 mil. eur (loni: 324 mil. eur). Výsledek koncernu činil minus 353 mil. eur (loni: 273 mil. eur). Výsledek za prioritní akcii tak dosáhl mínus 0,52 eur (loni: 0,42 eur).

Free Cash Flow před příjmy a úhradami za aktivity M & A činil v prvním pololetí minus 148 mil. eur a nacházel se tak výrazně nad srovnávaným obdobím minulého roku (minus 229 mil. eur).

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG, řekl: „Díky předvídavému řízení Free Cash Flow se nám v prvním pololetí podařilo dosáhnout lepší hodnotu než v minulém roce. Přísná kapitálová a nákladová disciplína v posledních měsících se vyplatila."

Finanční dluhy netto se zvýšily k 30. červnu 2020 na 3 002 mil. eur (prosinec 2019: 2 526 mil. eur). Ukazatel gearing-ratio, tedy poměr finančních dluhů netto vůči vlastnímu kapitálu, se zvýšil na cca 160 % (prosinec 2019: 86,6 %). Stupeň zadluženosti před speciálními efekty byl koncem června 2020 1,8x (prosinec 2019: 1,2x).

Koncern zaměstnával k 30. červnu 2020 84 223 zaměstnanců (31. prosinec 2019: 87 748), což odpovídá poklesu počtu zaměstnanců v prvním pololetí o 4 % nebo o 3 525 míst.„Díky důsledně zavedeným protiopatřením a solidnímu přispění výsledků našich divizí Automotive Aftermarket a Industrie jsme dosud krizí prošli lépe, než jsme očekávali. Oživení poptávky v červnu naznačuje, že po nejhlubším bodě v dubnu postupně směřujeme opět nahoru,“ shrnul Klaus Rosenfeld.
 
Publikováno: 20. 8. 2020 | Počet přečtení: 217