its murr Schunk

BASF určí uhlíkovou stopu pro každý ze svých produktů

Jako první chemická společnost na světě poskytne BASF transparentní emisní údaje pro celé své produktové portfolio a zpřístupní údaje o uhlíkové stopě všech svých produktů od úplného počátku výrobního procesu až do momentu, kdy se výrobek dostává do rukou zákazníka.

 
S určováním uhlíkové stopy začala firma již v roce 2007 a díky vlastnímu digitálnímu řešení je schopna tyto hodnoty vypočítat pro každý ze svých přibližně 45 000 produktů. Zpřístupňování těchto údajů spustí BASF ve vybraných segmentech během následujících měsíců, do konce roku 2021 pak data zveřejní pro celé své produktové portfolio. Tento krok je dalším z řady opatření, jimiž firma naplňuje cíl udržet při růstu produkce až do roku 2030 celkový objem emisí konstantní a zároveň obhájit svou pozici lídra inovací. Značného úspěchu v oblasti udržitelnosti dosáhla již mezi lety 1990 a 2018, kdy stlačila vlastní emise skleníkových plynů v absolutním množství o 50 %, a specifické emise dokonce o 75 %.„Udržitelnost a digitalizace tvoří základní stavební kameny naší firemní strategie. Přesné a transparentní určení uhlíkové stopy je přínosné pro zákazníky, kteří se stále intenzivněji zabývají otázkou ochrany klimatu. Představuje totiž efektivní nástroj pro snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v České republice.

V posledních letech BASF zavádí technologie umožňující přechod na cirkulární ekonomiku. Jde mj. o metodu přidávání obnovitelných zdrojů do stávajících výrobních postupů nebo chemickou recyklaci plastů. „Oba tyto projekty kombinují ekonomický, společenský a environmentální přínos a oba již našly tržní uplatnění. Naše produkty z recyklátu či biomasy přitom vykazují vlastnosti přinejmenším zcela srovnatelné s výrobky z fosilních surovin,“ doplňuje Filip Dvořák.

Význam, který pro BASF mají udržitelná řešení se silným inovativním elementem, odrážejí také investice skupiny.

„Dnes máme produktů tohoto typu více než 14 000, jejich hodnota dosahuje v obratu přes 15,5 miliard eur. Naší snahou je tuto hodnotu neustále navyšovat, proto jsme vyčlenili 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj pro tento progresivní segment. Na českém trhu se díky tomu podílíme na digitalizaci zemědělství, zákazníkům dodáváme čtyřcestné katalyzátory či speciální materiály snižující hmotnost, a tím i spotřebu automobilu,“ komentuje Filip Dvořák.
 
Publikováno: 19. 8. 2020 | Počet přečtení: 193