its murr Schunk

Poradenství jako faktor ekonomické úspěšnosti

Efektivní procesy, harmonizované flotily a integrace nových technologií, která přináší zisk, jsou klíčové faktory pro dlouhodobou ekonomickou úspěšnost v intralogistice. Pro společnost STILL je odborné poradenství nosným pilířem firemní filozofie a důležitým prvkem dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky.

 

S intralogistickým poradenstvím jako službou navíc firma STILL v posledních letech významně přispěla ke změně chápání rozsáhlých procesních logistických koncepcí. Na míru navržená řešení vznikají na bázi podrobných analýz.

V úzké spolupráci se zákazníky spojují specialisté ze společnosti STILL všechny prvky materiálových a informačních toků do inteligentní koncepce řešení. STILL přitom sází na poradenství ve čtyřech krocích. Po pečlivém shromáždění dat, ke kterému patří i přesné zjištění přání a potřeb zákazníka, následuje rozsáhlá analýza, která je základem spolehlivého plánování. Ve třetím kroku – optimalizaci – se stávající logistické procesy upraví a strukturují tak, aby co nejlépe splňovaly aktuální a budoucí požadavky a vytvořily se veškeré předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost. Čtvrtý krok zahrnuje koncepci, která dá zákazníkovi do ruky individuální řešení odpovídající jeho potřebám. Prioritu mají transparentnost, přehlednost a realizovatelnost. „Navrhujeme pouze koncepce, které jsou v souladu nejen s požadavky, ale také s aktuálními možnostmi zákazníka. Pouze tak bude moci i do budoucna samostatně pracovat. Vyžaduje to přesnou analýzu a jasnou komunikaci,“ vysvětluje Marina Hein, Senior Director Advanced Applications ve společnosti STILL.

Rostoucí komplexnost vytváří stále větší potřebu poradenství

Úspěch ještě mladé jednotky poradenských služeb hovoří sám za sebe. Šestičlenný tým složený ze specialistů na intralogistiku zpracovává již dnes přibližně 20 mezinárodních poradenských projektů ročně. Tři čtvrtiny z nich již obsahují otázky automatizace a její implementace v budoucnosti. Neboť zejména s ohledem na stále komplexnější intralogistické procesy a sklady kontinuálně roste potřeba poradenství v mnoha firmách. Zákazníci profitují z velkých zkušeností a kompetence v oblastech optimalizace procesů, projektování nasazení inteligentních tažných souprav, rozvržení skladů a automatizace. Důležitost poradenství zároveň dokládají svými měřitelnými ekonomickými přínosy úspěšné referenční projekty. Obojí společně přispívá k tomu, že se pohled na logistiku jako ekonomický faktor úspěchu v posledních letech velmi změnil.

Kompetentní poradenství snižuje náklady a umožňuje růst

Stále více firem si uvědomuje, že optimalizované flotily, systémy a procesy jsou investicí do budoucnosti, která se vyplatí. Umožňují např. efektivní skladové hospodářství, snižují požadavky na prostor a zkracují přepravní trasy. Vytvářejí tak předpoklady pro ekonomický úspěch a růst.

A čím intenzivněji se individuální požadavky a oborové standardy zohledňují již při plánování nových projektů, skladů a restrukturalizací, tím lépe mohou také předjímat výzvy budoucnosti a lze je snáze realizovat. S ohledem na trend automatizace to znamená, vytvořit pro zákazníky již dnes předpoklady, které jim v budoucnu umožní integrovat do jejich procesů prvky automatizace.

Nepředvídatelné situace často vyžadují rychlou reakci. I zde nabízí STILL intralogistické poradenství rychlé možnosti: Mohou pomoci online konzultace, rychlé poradenství pro náhle nutné úpravy procesů nebo rychlá přítomnost na místě.

Optimalizace produktů v digitálním self-managementu

Od roku 2012 mohou zákazníci STILL digitálně a samostatně řídit a optimalizovat své flotily manipulační techniky. Umožňují to inteligentní webové aplikace jako neXXt fleet. Protože se zde slučují a přehledně zobrazují veškeré informace o vozících, mohou zákazníci kdykoli a odkudkoli plánovat nasazení své flotily manipulační techniky, řídit kapacity a do procesů výroby integrovat časově optimálně servisní opatření.

 
Publikováno: 10. 8. 2020 | Počet přečtení: 189