its murr Schunk

Dráhy testují aplikaci pro nezabezpečené tratě

České dráhy testují na několika tratích mobilní aplikaci, která má pomoci proti železničním nehodám – upozorní strojvůdce na to, že na trati se pohybuje jiný vlak a připomíná, aby se hlásil dispečerovi.

 

S vývojem aplikace začaly ČD po nehodě v Perninku, které byla jednou z nedávné série vážných železničních nehod s tragickými následky, k nimž došlo během léta letošního roku. Po otestování plánují aplikaci od září nainstalovat strojvůdcům na všech tratích bez zabezpečení, na kterých jezdí ČD i její dceřiná společnost ČD Cargo, ale nabídnou i ji i dalším dopravcům na železnici.

V ČR je asi 60 tratí, na kterých není elektronické zabezpečení, což představuje zhruba 1700 km traťových úseků, na kterých jezdí převážně České dráhy, ale i soukromí dopravci. Nová aplikace pro vlakové strojvedoucí tak má pomoci posílit bezpečnost na železnici, než budou tratě vybaveny standardním zabezpečovacím systémem, který by nehodám, které způsobí lidská chyba, mohl zabránit.

Jak uvedl generální ředitel ČD Václav Nebeský, mobilní aplikace funguje na principu sdílení dat o poloze z navigačních satelitů (GPS) a bude součástí tabletů, kde má každý strojvedoucí všechny pokyny pro danou trasu. Má dvě základní funkce. Jedna je připomínání povinností nahlásit se dirigujícímu dispečerovi a vyžádat si souhlas k další jízdě a druhá funkce spočívá v upozornění přiblížení jiného vlaku, které avizuje zvukovým signálem a upozorněním na obrazovce. I v místech, kde není mobilní signál, dokáže aplikace, podobně jako navigace v autech, odhadnout pohyb vlaku a po následném připojení do mobilní sítě se poloha upřesní.

 
Publikováno: 5. 8. 2020 | Počet přečtení: 222