murr Schunk

VUZ pozná díky novému indikátoru defektní kola

Výzkumný ústav železniční (VUZ), specializovaný na poskytování odborných služeb v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, systémů a drážní dopravy, rozšířil své vybavení o nový indikátor plochých kol, instalovaný na zkušebním okruhu v Cerhenicích.

 

Moderní zařízení, které je podle VUZ unikátním systémem svého druhu v zemích Východní Evropy, měří tzv. mimookruhovost kol (odchylku od ideálně kulatého kola) a vzájemné působení kola a kolejnice. Umožňuje tak za jízdy vozidel kontrolovat stav jízdní plochy kol železničních kolejových vozidel. Porovnává skutečný stav jízdní plochy s nastavenými parametry a podle generálního ředitele VUZ Martina Bělčíka dokáže zařízení odhalit sebemenší nerovnost i při rychlostech kolem 200 km/h.

Zařízení se skládá ze senzorů pod hlavou kolejnice, které následně zobrazí technikům u počítače odchylky od ideálního stavu. Pokud odchylka překročí normu, systém přesně určí, na kterém kole je chyba, a výrobce musí zjednat nápravu. Systém využívá nově vyvinutou metodu EP 1883 565, kde jsou signály odvozeny od měřicích prvků sledujících posuvy kolejnice ve svislém směru, a poté je ve vyhodnocovacím zařízení vytvořeno informační pole ze signálů, které odpovídá nejméně obvodu kola. Periodický signál tvarů kola je vyhodnocen pomocí Fourierovy transformace. Měřicí systém je konstruován tak, že každý tvar kola je změřen nejméně dvakrát (dvě odvalení). Měření lze provádět od rychlosti 30 km/h do více než 250 km/h a výsledky měření kol lze generovat číselně i graficky.

„Naším cílem je vytvořit maximálně bezpečné a moderní prostředí pro testování vozidel,“ řekl Martin Bělčík s tím, že uvedení zařízení do provozu přináší vícenásobný efekt. A to nejen zmíněnou bezpečnost provozu na okruhu, neboť vozidla s detekovanými anomáliemi nebudou smět vyjet, ale i s tím související ekonomický efekt, neboť poškozená kola ničí i hlavu kolejnice, kterou je třeba následně zbrousit. „To představuje za celý okruh miliony korun – a nejde jen o náklady na následnou úpravu koleje, ale i ztrátu tržeb,“ uvedl Martin Bělčík.

 
Publikováno: 29. 7. 2020 | Počet přečtení: 335