murr Schunk

Plovoucí „jaderka“ začala vyrábět i teplo

Pro plovoucí jadernou elektrárnu Akademik Lomonosov se stal letošní červenec přelomovým, začala totiž zásobovat tepelnou energií první čtvrť ve městě Pevek v Čukotském autonomním okruhu.

 

Až doteď plovoucí JE zásobovala město pouze elektrickou energií. Nyní zahájila výrobu i druhého produktu - energii tepelnou. Akademik Lomonosov je od začátku určen pro postupnou náhradu Čaunské tepelné elektrárny, která byla uvedena do provozu už v roce 1944.

Po připojení k elektrárně první městské části byla tato převedena na tzv. „uzavřený systém“ zásobování vodou. To je velká změna oproti dosavadní praxi v Peveku, kde zatím rozvody fungovaly tak, že horká voda do bytových domů přicházela přímo z tepelných sítí. Typickým nedostatkem takových systémů je skutečnost, že v případě výpadku topení přestanou i dodávky teplé (pitné i užitkové) vody. Elektrický výkon plovoucí jaderné elektrárny činí 70 MWatt, tepelný až 50 Gcal/hod.

V současnosti Akademik Lomonosov pokrývá přibližně 30 % potřeb Čaun-Bilibinského energetického uzlu. V budoucnu by měla postupně zajistit nejprve celou spotřebu města Pevek a později i většiny Čukotského regionu, kde si rostoucí ekonomika vyžaduje stále více elektřiny. Připojování bude probíhat postupně podle připravenosti místních rozvodných sítí.

 
Publikováno: 23. 7. 2020 | Počet přečtení: 366