Schunk

V Ostravě zahájila provoz první kampusová průmyslová síť

Největší český operátor T-Mobile a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava dokončili výstavbu první privátní průmyslové kampusové 5G ready sítě v ČR. Síť zprovozněná v porubském areálu VŠB má pomoci s digitalizací výroby a bude sloužit k testování 5G technologií.

 

Funkční infrastruktura kampusové sítě vybudovaná na technologii firmy Ericsson spuštěná 8. července je nyní provozována na kmitočtech pro 4G, následovat bude však vývoj aplikací, které využijí nové dodané technologie v průmyslu a rovněž zprovoznění 5G.

„Síť jsme připraveni přepnout do 5G režimu okamžitě, jakmile Český telekomunikační úřad potvrdí přidělení testovacích frekvencí,“ uvedl výkonný ředitel T-Mobile pro ČR Juraj Bóna. V úzké spolupráci T-Mobile a VŠB – TUO bude následně probíhat experimentální vývoj jednotlivých případů užití 5G technologie a IoT v Průmyslu 4.0. V porubském areálu tak dnes vzniká unikátní testbed, kde můžou být realizovány díky novým technologiím různé experimenty vedoucí ke zvýšení efektivity průmyslové výroby, jehož výsledky budou určeny především pro český průmysl. Partneři očekávají, že do konce roku se podaří uzavřít spolupráce s konkrétními zadavateli z řad firem a testovat reálné scénáře.

Kampusová síť umožní podnikům využívat moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G i IoT, pro jejich provozní i výrobní účely. Ostravská univerzita již zažádala o přidělení testovacích frekvencí pro 5G a do konce roku by tak studenti, výzkumní pracovníci, akademici i zájemci z řad firem měli získat možnost poprvé vyzkoušet fungování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě podporující technologie Průmyslu 4.0 a nové aplikace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rychlostí. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení. Kampusová síť, která pokrývá část areálu VŠB-TUO, bude sloužit pro komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě.

Podle loňského průzkumu společnosti Oracle provedeného mezi specialisty na IT a manažery ve středních a velkých firmách jsou podniky připraveny přínosy sítí 5G využít. Téměř 80 % dotazovaných očekává, že v roce 2021 budou využívat sítě 5G ke generování nových příjmů, pro správu zařízení IoT a chytrých ekosystémů a téměř všechny podniky (97 %) jsou si vědomy výhod sítí 5G. Pro podniky je důležité, nakolik nová technologie rozšíří jejich možnosti poskytovat služby zákazníkům. Až 95 % z nich již v rámci strategického plánování zvažuje, jak mohou sítě 5G konkrétně podpořit jejich podnikání, ať už jde o nové služby, IoT, nebo chytré ekosystémy.

Spolehlivost sítí 5G umožní nasazení komunikačních služeb i pro vzdálené řízení kritických podnikových procesů, díky kombinaci s IoT i včetně výroby nebo sledování stavu aktiv (zařízení i výrobků během jejich celého životního cyklu). Důležité je si také uvědomit, že technologie 5G úzce souvisejí s cloudem.

Respondenti jsou přesvědčeni, že sítě 5G budou mít široký dopad na firmy jako celek, zvýší produktivitu zaměstnanců (86 %), sníží náklady (84 %) a vylepší zákaznickou zkušenost (83 %). Podniky si od ekosystémů postavených kolem technologií 5G slibují zejména lepší využití potenciálu internetu věcí (73 %), schopnost získávat příjmy z nových služeb (80 %), přičemž 41 % podniků chce služby založené na 5G nabízet vedle současných systémů, 34 % hodlá současný stav nahradit jediným konvergovaným řešením a jen zhruba pětina (22 %) podniků chce současné systémy pouze převést do prostředí 5G. Pro respondenty - ať už jde o specialisty na IT nebo manažery obchodních oddělení - je přitom v souvislosti se sítěmi 5G klíčová otázka zabezpečení, přičemž polovina (51 %) podniků bezpečnosti 5G přiřadila hlavní prioritu.

 
Publikováno: 16. 7. 2020 | Počet přečtení: 193