Schunk

Dokumentace k povolení stavby JE byla předána

Dne 30. června podala společnost Paks-2, a. s., Maďarskému úřadu pro jadernou energii žádost o udělení stavebního povolení k zahájení výstavby dvou energetických bloků VVER-1200 generace 3+ JE Paks-2.

 

„Podání žádosti, jejíž dokumentace čítá 283 tisíc stran, je jednou z nejvýznamnějších met na cestě k výstavbě elektrárny JE Paks-2. Připravená dokumentace jasně ukazuje, že tyto nové bloky zcela odpovídají maďarským i evropským bezpečnostním předpisům v oblasti mírové jaderné energetiky. Bezpečnost nových bloků byla při navrhování a designu projektu JE Paks-2 zcela klíčovým hlediskem. Kromě aktivních bezpečnostních systémů, které potřebují pro své fungování stálý přísun elektrické energie z nezávislých zdrojů, budou reaktor chránit také pasivní bezpečnostní prvky, které ke své funkci nepotřebují člověka ani jinou techniku,“ řekl János Süli, ministr, odpovědný za projektování, výstavbu a uvedení do provozu dvou nových energobloků JE Paks.

Maďarský úřad pro jadernou energii má na prozkoumání žádosti 12 měsíců s možností prodloužení této lhůty o tři další měsíce. Ke spolupráci v rozhodování hodlá také přizvat odborníky z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Podle rozhodnutí Evropské komise se má tři měsíce po podání žádosti o výstavbu maďarská strana, zastoupená společností Paks-2, a.s., obrátit na kontrolní úřady se žádostí o první zemní práce na stavební parcele určené pro novou elektrárnu.

„Dokončili jsme tak jednu z nejdůležitějších etap přípravy na zahájení stavby JE Paks-2, která je velmi moderním projektem jaderné elektrárny generace III+. Společně s maďarskými partnery máme za sebou obrovský objem práce při přípravě této dokumentace. Stavba nové maďarské JE svědčí o vzrůstající roli jaderné energetiky, která je zdrojem bezemisní elektřiny a pomáhá tak chránit klima proti nepříznivým globálním změnám,“ uvedl generální ředitel Státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačev.

 
Publikováno: 15. 7. 2020 | Počet přečtení: 185