Schunk

Jak se v restauracích spolehlivě vypořádat s hygienou?

Ministerstvo zdravotnictví postupně rozvolňuje restrikce, která se týkají i restauračních zařízení. Co všechno by měly restaurace splňovat, aby zajistily poskytování služeb hygienicky způsobilé ve vztahu k aktuální situaci? A jak předejít dalším nepříjemnostem a jaké typy čistění prostor a úklidu zvolit?

 
Stovky stravovacích zařízení čelí každý rok kontrolám krajských hygienických stanic, proto musí splňovat veškeré předpisy, které stanovuje zákon, aby svou činnost mohly vůbec provozovat. Koronavirová pandemie však tyto hygienické standardy posunula ještě o něco dál.

Jaká jsou tedy aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví pro stravovací služby? Zákazníci musí být vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu a k tomu, aby pokud možno platili platební kartou. Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny desinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky nebo zábradlí, tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky. Stoly a židle by měly být dezinfikované vždy před usazením každé nové skupiny hostů a v případě prodeje přes výdejové okénko se musí dezinfekce výdejového okénka provádět alespoň každé dvě hodiny. Výše zmíněné plochy je ale také nutné předtím pečlivě čistit, desinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny.Personál by měl také dbát na častější mytí rukou, častěji měnit pomůcky k servírování a dodržovat stanovené zásady pro mytí nádobí. Za těmito nařízeními jsou další preventivní opatření, na která by se restaurace měly zaměřit. Jedná se především o kvalitně provedený úklid a vyčištění prostor doplněné následnou dezinfekcí prostor. Restaurace by měly např. využívat chemické čisticí prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce uvedeny na etiketě. Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jde zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná.

Stále využívanější formou je také účinné čistění prostřednictvím páry, varianta bez chemie totiž může být pro restaurace a zejména návštěvníky příjemnější. Důkladné čištění párou při vysokých teplotách pomáhá v boji proti většině běžně se vyskytujících bakterií a inaktivaci obalených virů a prevenci nových infekcí. To prokázalo také nedávné testování německé laboratoře, které potvrdilo, že koronaviry je možné tímto způsobem eliminovat, protože jsou citlivé vůči vysokým teplotám. Parní čističe dosahují teploty páry 100 °C.„V případě parních čističů se jedná o takzvanou suchou páru, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě suchá pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a obalených virů. Navíc jde o účinnou ekologickou alternativu chemickému čištění,“ doplňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Restauratéři by neměli také zapomínat na nutnost pravidelného větrání ve všech prostorách provozovny. Je také potřeba kontrolovat, aby nedocházelo ke kondenzaci par a k nadměrnému usazování prachu. K tomu musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním, popřípadě musí být vzduch upravován klimatizací. Nucené větrání by pak mělo být aplikováno všude tam, kde je přirozené větrání nedostačující.
 
Publikováno: 15. 7. 2020 | Počet přečtení: 175