its murr Schunk

Inspirace pro návrat k prosperitě

Česká manažerská asociace (ČMA) přichází s svou novou knihou nazvanou Návrat k prosperitě. Kreativní publikace obsahuje mnoho úvah i analýz předních vrcholových manažerů a analytiků. Analýzy se týkají nové generace manažerů, životního stylu úspěšných vedoucích pracovníků, i velmi aktuální problematiky globálních médií.

 

Pro asociaci je kniha další z počinů předávání vizí, zkušeností a názorů svých členů a příznivců novým generacím manažerů, podnikatelů a lídrů. Unikátní soubor textů čtyř desítek renomovaných autorů, reagujících na aktuální důsledky pandemie Covid-19, ale hlavně zamýšlejících se a přinášejících vlastní pohled na cesty dosažení prosperity naší země v měnícím se světě. Mezi nimi figurují jména špičkových manažerů, ekonomů, analytiků a dalších významných osobností z průmyslové i akademické sféry jako Milan Zelený, Jana Švejnara, Zdeněk Souček, Vladimír Mařík, Markéta Šichtařová, Lukáš Kovanda, Daniela Beneš, Martin Hausenblas, André Dravecký či prezident CEC European Managers Ludger Ramme.

V první části, s názvem Výzvy dneška, se kniha věnuje úloze nových technologií, umělé inteligenci, robotizaci a moderní infrastruktuře. V souvislosti s koronavirovou pandemií zkoumá i změny v podnikání a vyzývá k podnikavosti - např. slovy prof. Zdeňka Součka v příspěvku Nebojme se šílených nápadů!

Kniha nabízí nejen čistě byznysový pohled na naši budoucnost, zahrnuje do něj ochranu životního prostředí, energetiku, cirkulární ekonomiku, články a rozhovory vybízejí k zamyšlení a motivují k úvahám. V kapitole Nová generace manažerů přináší názory mladých úspěšných lidí na podnikání a řízení společností, ale i příběhy předávání rodinných firem mladým nástupcům. Další kapitola knihy, Management v souvislostech, pokrývá téma revoluce v řízení a její naplňování v praxi 21. století. Doplňuje ji příspěvek prezidenta milionové rodiny evropských manažerů CEC European Managers Ludgera Rammeho: Co dlouhodobě řeší evropští manažeři. Životní styl úspěšných manažerů v několika článcích ukazuje na změny v chování a názorech současných řídicích pracovníků. Na závěr kniha přináší provokativní duel: Média tvoří naši budoucnosti i nás. Dokážeme rozlišit pravdu a lež?

Součástí jsou i informace o samotné asociaci a naplňování jejího poslání a v souvislosti s výročím 30 let ČMA se proto autoři knihy ohlížejí za změnami v jejím managementu.

 
Publikováno: 29. 6. 2020 | Počet přečtení: 275