its murr Schunk

Renault využívá recyklovaná mykaná vlákna

Skupina Renault společně s francouzskou přádelnou mykaných přízí a dodavatelem automobilových sedadel vyvinuli celosvětově první průmyslové využití tkaniny složené z recyklovaných mykaných vláken pocházejících z cirkulární ekonomiky.

 
Jde o patentovaný textilní výrobek, složený ze zbytků bezpečnostních pásů, textilních odpadů a recyklovaných plastových lahví, kterou Skupina Renault spustila v rámci uplatňování strategie rostoucího využívání recyklovaných materiálů ve svých automobilech v roce 2015 v projektu „àfiler“. V projektu se zavázala vyvinout unikátní textilní výrobek, který bude vyráběn výhradně z recyklovaných materiálů.

Díky tradičním znalostem a zkušenostem s mykanými přízemi a společně vyvíjeným inovacím se tímto textilním výrobkem nyní potahuje nový model ZOE v úpravách Zen a Intens. Tato tkanina se používá na celkové ploše 8 m² pro výrobu potahů sedadel, potahu palubní desky, konzole řadicí páky, čalounění dveří, a odpovídá náročným požadavkům zejména na komfort, čištění, odolnost proti UV paprskům a trvanlivost.Textilní výrobek použitý na potah palubní desky je složený ze zbytků bezpečnostních pásů, textilních odpadů a recyklovaných plastových lahví.


Dodávky a výroba v krátkém cyklu této recyklované mykané příze – bez chemické a termické transformace – umožňují snížit emise CO2 s nimi spojené o více než 60 % oproti tkanině u předchozího ZOE, vyráběné standardním postupem.

Výroba recyklované mykané příze

Skupina svěřila výrobu příze podniku Filatures du Parc v Brassacu. Díky finanční a technické podpoře získané v rámci projektu „àfiler“ mohl podnik Filatures du Parc vyvinout novou průmyslovou výrobní linku rozvláknění, přizpůsobenou odolnosti bezpečnostních pásů, jako hlavní etapu přípravy surovin a optimalizace délky vláken.

Po rozřezání a rozvláknění se vlákna z pásů a textilií smísí s polyesterovými vlákny získanými z plastových lahví, které zaručují soudržnost vláken, poté procházejí řadou úkonů mykání. Tradiční technika mykání, odvozená od názvu bodlinaté rostliny „bodlák” umožňuje získat novou tkalcovskou přízi díky systému bubnů s velice tenkými ocelovými hroty, které rotují velkou rychlostí. Tento osvědčený způsob tak umožňuje postupně rozčesat, rozdělit, natáhnout, srovnat a posléze zkroutit vlákna zbavená nečistot, to vše bez chemické i termické transformace.Nové textilní potahy budou poprvé využity u nového modelu ZOE v úpravách Zen a Intens.

Lídr cirkulární ekonomiky

Skupina Renault kromě recyklovaného vlákna vytváří četné materiálové cykly, zejména pro měď, plasty, platinové kovy a železné i barevné kovy. Nový ZOE obsahuje rovněž 17,5 kg recyklovaných plastů, z nichž část je u sortimentu Renault poprvé použita na výrobu viditelných součástí kabiny, např. spodního vnitřního polypropylenového obložení.

Prostřednictvím svého subjektu Renault Environnement vyvíjí Skupina celou řadu aktivit týkajících se cirkulární ekonomiky, jako např. nakládání s vozidly na konci jejich životnosti, regenerace kovů, opravy, rekontrukce nebo recyklace elektrických baterií nebo dokonce jejich repasování, a to vše ve své továrně v Choisy-Le-Roi.
 
Publikováno: 24. 6. 2020 | Počet přečtení: 304