its murr Schunk

Tepelný management přispívá k většímu dojezdu

Pokrokový systém tepelného čerpadla, který používají značky Kia a Hyundai ve svých globálních modelových řadách elektromobilů, má zajistit maximalizaci čistě elektrického dojezdu za nízkých teplot.

 

Tepelné čerpadlo maximalizuje dojezd elektromobilů Kia na jedno nabití díky účinné recyklaci odpadního tepla pro potřeby vyhřívání kabiny. Na rozdíl od jiných elektromobilů tak majitelé těchto vozů mohou bez obav vytopit kabinu za chladných dnů bez významnějších dopadů na dojezdovou vzdálenost.

Uvedená technologie byla poprvé uvedena v roce 2014 pro první generaci modelu Kia Soul EV. Technologie tepelného čerpadla, zahrnující kompresor, výparník a kondenzátor, zachycovala odpadní teplo produkované elektrickými komponentami vozidla a recyklovala tuto energii. Díky ní bylo možné zachovat elektrický dojezd 180 km modelu Soul EV i za chladných klimatických podmínek.

Špičkový systém tepelného čerpadla byl vylepšen. Nyní shromažďuje odpadní teplo z většího počtu zdrojů ve prospěch optimálního dojezdu na elektřinu za nízkých teplot.

Jak to funguje?

Systém je schopen získávat výrazně větší množství energie cestou recyklace dalšího odpadního tepla nejen z modulů výkonové elektroniky (např. trakčních motorů, palubních nabíječek a střídačů), ale i z bateriového modulu a systému pomalého nabíjení.

Teplo produkované uvedenými součástmi se pak prostřednictvím tepelného čerpadla využije k odpařování chladiva, které mění skupenství z kapalného na plynné. Kompresor vypouští vysokotlaký plyn, který je vtlačován do kondenzátoru, kde se mění zpátky na kapalinu. Tímto postupem se produkuje další tepelná energie, kterou získává zpět tepelné čerpadlo a používá ji k vyhřívání kabiny.

Takto získávaná energie zvyšuje celkovou účinnost soustavy topení, větrání a klimatizace (HVAC); její efektivnější recyklací se vyhřívá kabina při co nejmenším odběru energie z baterie. Protože tepelné čerpadlo snižuje odběr z baterie, klesá spotřeba celé soustavy HVAC, a o to více elektřiny zbývá k zajištění reálného dojezdu vozidla.

K dalšímu prodloužení dojezdu bez nárůstu fyzických rozměrů baterií napomohl systém vodního (namísto vzduchového) chlazení bateriových modulů. Díky těmto technickým úpravám lze bateriové články v elektromobilech uspořádat mnohem těsněji k sobě, neboť kanálky vodního chlazení zabírají méně místa než u vzduchového chlazení, což vede ke zvýšení hustoty bateriového modulu až o 35 %.

Uvedená inovace znamená, že nejnovější elektromobily obou značek nabízejí přibližně dvojnásobný dojezd a kapacitu baterie než odpovídající elektromobily první generace, např. Soul EV první generace nabízel dojezd do 212 km na jedno nabití, model e-Soul druhé generace urazí na jedno nabití až 452 km.

 
Publikováno: 17. 6. 2020 | Počet přečtení: 334