its murr Schunk

Končí čas excelů a nastoupí digitální účetní?

Zajímavé skutečnosti odhalila nedávná studie ACCA The digital accountant: Digital skills in a transformed world. Z více než 4200 dotázaných účetních a finančních specialistů z celého světa jich 81 % ovládá na profesionální úrovni hlavně práci v Excelu.

 

O tom, že digitální dovednosti jsou pro jejich práci důležité, je přesvědčeno 89 % z dotázaných a 63 % si myslí, že je mají na patřičné úrovni. Pouhá pětina dotázaných dokáže pracovat s moderními technologiemi, jako jsou blockchain, umělá inteligence nebo strojové učení. S novými technologiemi je navíc třeba nejen umět pracovat, ale také je pochopit. A toho lze dosáhnout pouze nepřetržitým a cílevědomým vzděláváním.

Otázku, zda digitalizovat, firmy a organizace už dávno neřeší. Dnes se soustřeďují spíš na to, jak správně a co nejrychleji využít možnosti, které moderní digitální technologie poskytují, a vyhovět měnicím se požadavkům zákazníků. Řadu stávajících obchodních modelů nahrazují nové, digitální.

Tradiční nástroje už nestačí


„Změny obchodních modelů ovlivňují i způsoby, jakými finanční specialisté a účetní shromažďují, ověřují a zpracovávají rapidně rostoucí kvanta dat. Z našeho průzkumu vyplynulo, že drtivá většina dotázaných (94 %) považuje digitální nástroje pro svoji práci za nezbytné a některé z nich, např. ERP systémy či Excel, hojně využívá. Mnohem méně je ovšem těch, kteří ovládají práci s modernějšími nástroji. Například jen polovina dotázaných umí používat nástroje pro vizualizaci výsledků,“ říká Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení profesní organizace ACCA. Tradiční aplikace, s nimiž účetní za několik posledních desetiletí sžili, zejména jmenovaný Excel či ERP systémy, jsou přitom nahrazovány novými, založenými na využití různorodých informačních zdrojů, zpracování velkého množství dat, virtualizaci, strojovém učení, umělé inteligenci a predikci trendů. Párování faktur s platbami tak dnes snadno zvládají softwaroví roboti, umělá inteligence zase v některých firmách hraje výraznou roli při tvorbě rozpočtů. Stále častěji se používají i nové postupy, jako agilní metody projektového řízení.

Budoucnost bude patřit „digitálním“ účetním

Aby účetní a finanční odborníci byli skutečně platnou součástí moderní organizace, musí rozvíjet své digitální dovednosti. Například 60 % auditorů a finančních poradců si myslí, že znalost technologického prostředí jejich zákazníků je velmi důležitá. Více než polovina (52 %) účetních a finančních odborníků je zase přesvědčena, že potřebují znát dopady digitální strategie své firmy na oblast financí.

„Zlepšovat a rozvíjet digitální dovednosti je jedním z cílů vzdělávání, které ACCA nabízí,“ říká Viera Kučerová. „Obchodní modely, které se budou používat za pět nebo deset let, se budou hodně lišit od těch, na něž jsme zvyklí dnes. Digitální účetní budoucnosti budou nejen muset znát a umět používat odpovídající aplikace, ale rozumět také jejich funkcím a technikám nezbytným pro implementaci. Klíčové v této rapidně se měnicí evoluci je věnovat čas a úsilí neustálému sebevzdělávání a neztratit o technologiích přehled,“ dodává. Chtějí-li se účetní a finanční specialisté opravdu připravit na budoucí výzvy, mohou se vyzkoušet ACCA Certifikaci v digitálních inovacích pro finance. Plná kvalifikace ACCA je v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA.

O studii

Studie se uskutečnila v prosinci 2019. Dotázáno bylo celkem 4264 účetních a finančních profesionálů z celého světa, včetně členů a studentů ACCA. 32 % dotázaných tvořili praktičtí specialisté, např. auditoři nebo konzultanti, zbývajících 68 % pak odborníci z oblasti byznysu, především zaměstnanci firem a organizací. Úplné znění studie (v angličtině) je k dispozici na ww.accaglobal.com/crsh/en/professional-insights/technology/The_Digital_Accountant.html.

 
Publikováno: 15. 6. 2020 | Počet přečtení: 319