its murr Schunk

Partnerství přinese větší zážitek v autech budoucnosti

Technologické společnosti Continental a Pioneer Corporation uzavřely dohodu o strategické spolupráci. Continental na základě této smlouvy integruje jednotku od společnosti Pioneer do svého vysoce výkonného počítače určeného pro palubní systému automobilů.

 

Integrace tak rozsáhlých softwarových balíčků do celkového komplexního řešení, jako je vysoce výkonný palubní počítač (HPC) od společnosti Continental, nabízí výrobcům vozidel mnohem větší míru flexibility, pokud jde o vývoj palubních systémů. Tato flexibilní řešení jsou zásadní pro budoucí vývoj, který se ubírá směrem k centralizované architektuře vozidel a ke stále složitějšímu softwaru spolu s rychle rostoucím rozsahem funkcí v interiéru vozu.

To si v budoucnu vyžádá posílení strategické spolupráce mezi několika specializovanými partnery. Společnosti Continental a Pioneer jasně ukazují, jak flexibilní a komplexní mohou takové modely spolupráce v oblasti centralizovaných palubních systémů být a že mohou zahrnovat integraci infotainmentu do jednotného systému. Pioneer je jedním z předních výrobců elektroniky určené pro zábavní systémy v automobilech a v rámci spolupráce poskytuje své odborné znalosti. Společnost Continental bude vedle palubních počítačů HPC přispívat zejména svými rozsáhlými zkušenostmi z oblasti systémové integrace.

Rozhodující výhodou je flexibilita

Až dosud bylo rozhraní člověk-stroj ve vozidle tvořeno dvěma samostatnými oblastmi implementovanými na dvou displejích: jedním z nich byly informace určené pro řidiče, které se zobrazovaly na panelu přístrojů, a druhým pak displej na středovém sloupku určený pro řidiče i spolujezdce. Funkce související s infotainmentem byly soustředěny na displeji na středovém sloupku. Tato architektura již vzhledem ke stále těsnějšímu vzájemnému propojení informací, služeb a funkcí není ideální. Řešení ve formě palubního HPC, který poskytuje veškeré funkce, naproti tomu integruje všechny zobrazovací i ovládací prvky do jednoho celistvého uživatelského rozhraní.To znamená, že zobrazovaný typ obsahu již není limitován displejem a uživatel si také může zobrazení obsahu individuálně uspořádat. V potenciálně kritických situacích je tak zajištěno prioritní zobrazení pouze těch informací, které jsou v daném okamžiku skutečně zapotřebí. Zabrání se tak zahlcení nebo rozptylování řidiče přílišným množstvím informací. Při jízdě v automatickém režimu získává řidič na druhé straně přístup ke všem službám a aplikacím, které by jinak byly k dispozici pouze z místa spolujezdce. Tato vylepšení týkající se pohodlí i bezpečnosti jsou možná díky elektronické architektuře, která umožňuje oddělený běh jednotlivých systémů na jediném kusu hardwaru, což umožňuje jejich průběžnou aktualizaci a rozšiřování. Aby takové řešení bylo možné, je nutné zajistit, aby software z různých zdrojů byl nezávislý na hardwaru a bylo jej možné hostovat na jediném, vysoce výkonném palubním počítači. Oba partneři v rámci navázané spolupráce využívají flexibilitu vysoce výkonné platformy společnosti Continental.

 
Publikováno: 11. 6. 2020 | Počet přečtení: 312