its murr Schunk

ČR má monitorovací systém radiační situace

Občané měst a obcí v České republice mají nyní možnost aktivně monitorovat radiační situaci ve svém okolí. Monitorovací síť pro instituce, školy a širokou veřejnost byla vytvořena v rámci projektu RAMESIS podporovaného Ministerstvem vnitra ČR.

 

Cílem projektu je zajištění včasné informovanosti veřejnosti a zvýšení důvěry v činnost orgánů státní správy při zajištění radiační ochrany obyvatelstva. Nyní může každý zájemce z řad široké veřejnosti zažádat o bezplatné zapůjčení měřicích přístrojů pro stacionární nebo mobilní měření radiace, přesněji řečeno příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama.

Naměřená data se přehledně zpracovávají a prezentují na webovém portálu www.suro.cz/aplikace/ramesis/#/safecast a mohou být porovnávána s oficiálními mapami radiační situace v ČR dostupnými na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Všechna získaná data jsou volně k dispozici a mohou sloužit i k experimentálním a vzdělávacím účelům ve školách nebo pro vědeckou činnost. Na projektu, jehož realizace trvala necelé 4 roky, spolupracovala NUVIA se Státním ústavem radiační ochrany a Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT.

Vedoucí Divize vývoje softwaru firmy NUVIA Tomáš Forman, který se na vývoji komunikačního rozhraní nového systému aktivně podílel, říká: „Při vývoji centrální aplikace programu RAMESIS pro příjem, ukládání, správu a zveřejňování výsledků monitorování jsme čerpali z našich dosavadních zkušeností s vývojem aplikace MonRaS pro Krizové koordinační centrum SÚJB a podobných aplikací v zahraničních projektech.“

NUVIA se dlouhodobě věnuje vývoji radiometrických zařízení a informačních systémů určených pro detekci a měření radiace. V roce 2017 dokončila rozsáhlou rekonstrukci Sítě včasného zjištění provozované SÚJB. Celkem 55 staniček radiační monitorovací sítě jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území České republiky tak, aby v případě zvýšené úrovně radiace v ovzduší neprodleně předaly naměřené hodnoty do Krizového koordinačního centra Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, který má na starosti řešení případné mimořádné radiační situace v republice. Informační systém MonRaS slouží jako nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačního monitorování území ČR, zejména od složek radiační monitorovací sítě definovaných ve státní legislativě www.sujb.cz/aplikace/monras/.

 
Publikováno: 4. 6. 2020 | Počet přečtení: 340