Schunk

Francouzi v Česku čelí problémům, ale nevzdávají se

Francouzské firmy v ČR zasažené koronavirem nechtějí propouštět, naopak inovují a pomáhají. Vyplývá to z výsledků ankety, kterou realizovala Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) v první polovině května letošního roku.

 

Francouzské firmy v ČR představují z dlouhodobého hlediska přes 11 % přímých zahraničních investic a zaměstnávají přes 80 000 osob. Jejich ekonomická stabilita a kvalita podnikatelského prostředí jsou zcela zásadní pro jejich další rozvoj a postup.

V návaznosti na epidemii koronaviru a s ní spojená opatření zaznamenalo 84 % členských společností FČOK negativní dopad na své podnikání, a 17 % bylo svou činnost nuceno dokonce přerušit. Menší a střední podniky zaznamenaly vyšší propady tržeb a obtíže s cash-flow, než velké firmy. Přesto pouhá polovina využila vládní opatření na podporu firem a 58 % společností nemá v plánu propouštění a preferují jiné druhy úspor. Pouze polovina firem (53 %) využila vládních programů a úlev, nejčastěji Kurzarbeit (32 %), odložení některých plateb a povinností vůči státu (22 %), odložení nájemného (13 %), půjčky COVID I, II a Praha (13 %) a příspěvek pro živnostníky (13 %). Opatření však považují za nedostatečná. Některé firmy na půjčky či podporu nedosáhly, některé o ně nežádaly z přesvědčení.

Ankety se zúčastnilo 103 francouzských firem, členů komory, působících na českém trhu. Tyto firmy očekávají od české vlády jasnou a srozumitelnou komunikaci, která jim umožní strategické plánování, dále rychlejší rozhodování, větší podporu MSP, zjednodušení administrativy nebo daňové úlevy.

Předseda FČOK Roland Bourgeois zdůraznil, že za důležitý lze považovat fakt, že firmy si svých zaměstnanců cení a chtějí si je udržet. Respondenti také vyzdvihli pozitivní dopad současného stavu na trh práce, na kterém se objevují kvalitnější kandidáti a v hojnějším počtu.

Pokles poptávky a uzavření hranic brání podnikání

FČOK provedla v období koronavirové epidemie dvě šetření pro zjištění dopadu současné situace na své členy, francouzské firmy a investory v ČR. Kompletní výsledky prvního i druhého průzkumu jsou na: www.calameo.com/read/0046011490f9e285fcf8a, resp.: www.calameo.com/read/004601149f864a4976252.

„Zatímco první průzkum se zaměřil na prvotní dopady krize, z druhého průzkumu jsou patrné tendence, jež by mohly ovlivnit trh a ekonomiku: flexibilita, digitalizace, nižší míra externalizace. Právě vzniká pracovní prostředí budoucnosti a FČOK musí být pozorná a proaktivní v tomto období změn,“ je přesvědčen Roland Bourgeois.

Zatímco v březnu byly nejčastěji citovanými obtížemi pro podnikání obavy ze zmrazení investic (59 %) a ze zpožděných plateb (52 %), v květnu už se jednalo o velmi praktické a hmatatelné hrozby. Nejčastějšími důvody poklesu obchodní aktivity byl pokles nebo absence poptávky (76 %) a v plných 43 % případů obtíže způsobilo uzavření hranic, kterého se v březnu obávalo jen 22 % dotazovaných.

Firmy se však dokázaly nové situaci přizpůsobit, jak ukazují např. data, dokumentující problémy s dodavatelským řetězcem. Zpoždění dodávek materiálů kleslo z březnových 30 % na 14 % v květnu, výpadky dodávek v březnu řešilo 51 % firem a v květnu už jen 43 %. Zlepšila se i finanční situace firem z pohledu cash-flow, s nímž má v současnosti obtíže 22 % (v březnu to bylo 38 %).

Digitalizace a snaha nepropouštět

Problematika, se kterou se v posledních týdnech potýkají prakticky všechny společnosti v Česku, jsou lidské zdroje. Francouzské firmy v ČR uvedly, že téměř pětina jejich zaměstnanců je na nemocenské, absentují z důvodu péče o děti, nebo odmítají přijít do práce. Přinejmenším více než polovina (58 %) z dotazovaných firem však zatím neplánuje propouštění (a 45 %) prozatím využilo technickou nebo částečnou nezaměstnanost. Optimismus budí i harmonogram návratu do kanceláří, jež většina firem plánuje na květen nebo červen. Po ukončení krize bude podle anketa stačit 39 % společností jeden měsíc, aby obnovily svou činnost, a pětina firem (20 %) k tomu bude potřebovat 1 až 3 měsíce. Pozitivním zjištěním je, že stávající situace vedla k inovacím ve firmách. Na 60 % společností (přičemž více než polovina z nich - rovněž 60 % - jsou MSP), plánuje představit nové nabídky a nové služby. Firmy plánují v budoucnu digitalizovat schůzky (69 %) a umožnit častější práci z domova (60 %) a téměř čtvrtina (23 %) společností má v plánu zredukovat celkové plochy svých kanceláří.

Jít příkladem a pomáhat druhým

Většina francouzských firem působících na českém trhu zareagovala na nastalou situaci velmi pružně a zavedla mnohá preventivní opatření a důsledkem současné situace je tak mj. i vyšší flexibilita práce, digitalizace firem a rozvoj řešení pro e-commerce. Pokud to bylo v oboru možné, 9 z 10 jejich zaměstnanců zůstalo pracovat z domova, firmy začaly místo osobních schůzek využívat videokonference a omezily externí školení.

Mnohé členské společnosti FČOK zareagovaly na aktuální situaci nabídkou svých služeb a produktů zdarma - věnovat služby nebo zboží zdarma, nebo se zapojit do dobrovolnické činnosti se rozhodla prakticky polovina (49 %) dotazovaných firem. Právní konzultace zdarma nabízí např. Eva Decroix, advokátka Michaela Fuchsová monitoruje dopad vládních opatření na firmy z právního pohledu, společnost Decathlon se zapojila do výroby improvizovaných respirátorů z potápěčských masek, výrobce destilátů Pernod Ricard se přeorientoval na výrobu dezinfekce a Danone věnoval 7 tun mléčných výrobků pracovníkům v první linii boje s koronavirem.

 
Publikováno: 26. 5. 2020 | Počet přečtení: 264