Schunk

Linde digitalizuje své prezentační aktivity

Společnost Linde Material Handling ČR s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 přišla s novým přístupem. Firemní aktivity rozšířily webináře na aktuální témata a společnost uspořádala i svou první on-line zákaznickou konferenci, kterou navázala na tradici pravidelných setkání se zákazníky.

 

Čelní představitelé společnosti představili českému trhu nejnovější generaci vozíků H20–H35 s hydrostatickým pohonem, moderní intralogistická řešení včetně automatizace, bezpečnost provozu ve skladech a možnosti moderního energy managementu. Ujistili také, že firma naplno funguje a že hned v začátku šíření virové nákazy v ČR přijala všechna potřebná opatření, která umožní plnit všechny závazky vůči zákazníkům a zároveň chránit zaměstnance.

„Díky nové situaci jsme se naučili překlenovat vzdálenosti a pracovat bezpečným způsobem i v této nelehké době. Našim zákazníkům stále poskytujeme stoprocentní servisní služby a naplno běží i konzultace a řešení nových projektů. Se zákazníky komunikujeme online. Našli jsme tak způsob, jak zákazníkům představit naše aktuální aktivity a také se dozvědět jejich názory," uved jednatel společnosti Linde MH David Čepek.

Na konferenci byla věnována pozornost i oddělení Energy managementu Linde MH. Pro zákazníky firma provádí komplexní analýzu, díky níž je možné následně doporučit vhodný pohon pro vysokozdvižnou techniku. Díky širokým zkušenostem dokážou specialisté Linde MH navrhnout efektivní a ekonomicky výhodná řešení - ať už se jedná o bateriový pohon, CNG (stlačený zemní plyn), vodíkový pohon pomocí palivových článků či spalovací motory, a to včetně např. úložišť energie, která následně pomáhají vykrývat proudové špičky při nabíjení Li-Ion techniky.

Že je o nový formát zájem, svědčí vysoká účast přímého přenosu, který sledovalo více než 180 diváků. Účastníci konference pokládali otázky a živě diskutovali na chatu, a dalších více než 200 zákazníků zhlédlo během následujících 24 hodin záznam konference dodatečně. Nejčastější dotazy směřovaly na možné dovybavení vozíků bezpečnostními prvky, jako je např. automatické snižování rychlosti v halách nebo systémy upozorňující na projíždějící vozík. V oblasti intralogistiky odpovídali odborníci Linde na otázky o možné automatizaci pro ukládání konkrétního zboží, např. plastových beden a dalších možností skladování.

„Přínos digitalizace a automatizace v intralogistice je nesporný. Manipulační technika Linde je připravena na stále nová a užitečná digitální řešení. Ve spolupráci s naším koncernovým partnerem, společností DEMATIC, optimalizujeme a řešíme problematiku automatizace skladových operací. Ať už jde o Linde Servis Manager, v ČR vyvinutou aplikaci Linde Delivery a další, daří se nám dosahovat i tolik potřebných úspor," uvedl David Čepek.

Novátorské řešení zákaznické konference, která měla původně být i výročním eventem společnosti s bohatým programem, se setkalo u zákazníků i partnerů s velmi pozitivním přijetím. Všichni ocenili snahu společnosti zůstat v nelehké době v kontaktu a nalézt cestu k přínosné a fungující komunikaci.

Od května běží i série webinářů, kterou zahájily dva úvodní díly zaměřené na rizika srážky v kritických místech, jako jsou slepá místa, rohy, vrata, brány, průjezdy a průchody.

25. května, webinář na téma: Pohyb manipulační techniky ve venkovním prostředí a silniční provoz.

28. května, webinář na téma: Zásady bezpečné manipulace, disciplína obsluhy.

1. června, webinář na téma: Poškození infrastruktury a jak jim předcházet.

4. června, webinář na téma: Nabíjárny a dobíjecí místa.

8. června, webinář na téma: Organizační opatření a interní dokumentace (dopravní řád, provozní řád skladu).

Celou řady webinářů uzavře 11. června přednáška dle přání účastníků a zájemců.

 
Publikováno: 25. 5. 2020 | Počet přečtení: 331