Schunk

IVECO pomáhá dopravcům zajišťovat provoz

Servisní práce a zásobování náhradními díly musí i za současné velmi ztížené situace fungovat na sto procent, a to při dodržení všech velice přísných hygienických požadavků.

 
Doprava je jedním z oborů, který se nemůže zastavit ani během vážné krize, proto i společnost IVECO udržuje v plném provozu všechny prodejní a servisní kapacity.„Epidemie a opatření nouzového režimu, které by měly dopravu zastavit, se sice dramaticky podepisují na prodeji užitkových vozidel, ale servisní práce i zásobování náhradními díly musí fungovat na 100 %,“ uvedl Vincenzo Nicolò, Business Director společnosti IVECO v ČR a na Slovensku.

„Obdivujeme celý obor logistiky a zvláště řidiče za jejich obrovské úsilí a odhodlání udržovat zásobovací řetězce. I naši technici a mechanici proto v současné bezprecedentní situaci nadále poskytují všechny služby pro zákazníky a dělají vše pro to, aby jim pomohli zajišťovat potřebné dodávky potravin, zdravotnického materiálu a dalšího zboží,“ řekl dále.

Příkazem dne je bezpečnost zákazníků i pracovníků dealerské a servisní sítě. Pokud je to možné, provádějí mechanici telediagnostiku a opravy vozidel na dálku a udržují vozidla na silnici v provozu bez nutnosti návštěvy servisu. V servisech pak pracují servisní technici a mechanici v menších týmech v oddělených zónách, používají jednorázové rukavice i roušky a každé vozidlo před zahájením opravy důkladně dezinfikují. Pro zákazníky se prakticky nic nemění, mohou se objednávat telefonicky jako dříve. „Ale i od nich samozřejmě vyžadujeme plnění hygienických opatření, která jsou v těchto dnech běžná – nošení ochranných roušek, dodržování odstupu a dezinfekci rukou,“ dodává Vincenzo Nicolò.

Prioritou náhradní díly

Jednou z hlavních priorit společnosti je v této době zásobování náhradními díly, které funguje bez výrazných obtíží. Případná omezení dostupnosti u některých dodavatelů jsou v maximální možné míře kompenzována dodávkami z jiných zdrojů. Dealerská síť značky je dobře předzásobena pro případ neočekávaných komplikací, takže dodací doby dílů jsou až na výjimky v obvyklých termínech. Hlavní priorita je kladena na opravy vozidel s náhlou poruchou na cestě, nicméně firma nabízí i opravy a údržbu vozidel, která zákazníci dočasně odstavili z důvodu sníženého vytížení.

„S postupujícím uvolňováním státních opatření jsme stále více v kontaktu s našimi zákazníky a snažíme se jim v jejich současné situaci poskytnout služby na míru. Ať už se jedná o zajištění zvýšené kapacity jako například u rozvážkových služeb nebo o prodloužení životnosti starších vozidel za vstřícnou cenu u zákazníků, které krize nepříznivě ovlivnila. Stejně jako dříve se naši zákazníci mohou těšit v oblasti náhradních dílů na různé nabídkové akce a sezónní kampaně,“ dodává David Samek, Parts Area Sales Manager společnosti IVECO v ČR.

Prodávají se jen rozvážková a stavební vozidla

Také nová vozidla se předávají při dodržování zvýšených hygienických opatření: i u dealerů značky jsou standardními pracovními pomůckami roušky, rukavice a všudypřítomná dezinfekce. „Prodej nových vozidel se nicméně prakticky zastavil, výjimku tvoří jen dodávky vozidel do rozvážkového a stavebního segmentu, a i ta si dnes zákazníci pořizují jen s velkou opatrností,“ komentuje obchodní ředitel současný stav českého a slovenského trhu.

Řada zákazníků žádá o odsun převzetí nových vozidel z důvodu poklesu poptávky po jejich přepravních službách v důsledku aktuálních vládních opatření. A ti z nejpostiženějších oborů – třeba zásobování restaurací a gastronomických provozů, zajišťování hromadných kulturních a sportovních akcí nebo automobilového průmyslu – dokonce požadují storno již uzavřených objednávek. „Samozřejmě se jim snažíme vycházet maximálně vstříc a vyjednat pro obě strany přijatelné podmínky. Naši prodejci jsou jim k tomu neustále k dispozici on-line,“ zdůrazňuje Vincenzo Nicolò.

IVECO muselo v polovině března uzavřít kvůli epidemii výrobní závody v Suzzaře, Madridu, Valladolidu, Piacenze a Brescii, k postupné obnově výroby dochází v posledních týdnech. Přesto má podle Vincenza Nicolò české zastoupení k dispozici dostatek skladových vozů ve specifikacích, kterými může uspokojit většinu standardních požadavků, takže dodání vozidla může být v celku rychlé. „Přebírání nových vozidel však naráží na omezenou kapacitu registračních míst evidence vozidel,“ upozorňuje. IVECO také nadále standardně přijímá objednávky vozidel do výroby, i když v současné době nelze vyloučit, že termín dodání může ovlivnit plynulost subdodávek.Sociální odpovědnost

Značka IVECO si je jako jeden z největších světových výrobců nákladních vozidel a autobusů vědoma své sociální odpovědnosti a aktivně přispívá k zvládání krize. Například ve velmi postižené Itálii slouží vozy značky v řadách Červeného kříže a dalších neziskových organizací, ve Španělsku využívají závody IVECO své 3D tiskárny k výrobě ochranných roušek a ve Finsku slouží sanitky IVECO bezplatně nemocnicím.
 
Publikováno: 21. 5. 2020 | Počet přečtení: 458