Schunk

Vectron ve službách českých výzkumníků

Vlajková loď společnosti Siemens v oblasti lokomotiv – čtyřsystémová lokomotiva Vectron se může pochlubit již plnou tisícovkou vyrobených kusů. Jubilejní lokomotiva bude jezdit pro Dánské státní dráhy, celkově fungují tyto stroje u 50 zákazníkům z 16 zemí světa.

 

Lokomotivy Vectron jsou schváleny pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, ČR, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, na Slovensku a nově i v Belgii. Jejich koncepce umožňuje hospodárný a flexibilní provoz, ale především přeshraniční dopravu bez nutnosti výměny lokomotivy, jelikož je navržena pro provoz napříč Evropou. A jak zdůrazňuje výrobce, právě lokomotivy Vectron naplňují smysl dopravních koridorů vedoucích přes hranice.

Jednu z nich objednaly nedávno i České dráhy pro železniční zkušební středisko ve Velimi u Kolína. Tuto testovací lokomotivu, která bude sloužit ČD, dosud využíval výrobce Siemens Mobility v Mnichově, takže je již z výroby vybavena palubní částí ETCS dle nejnovější specifikace Baseline 3 a úspěšně absolvovala testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech vybavených traťovou částí ETCS.

Lokomotiva bude využívána pro testování různých typů kolejových vozidel na zkušebním okruhu VUZ ve středočeské Velimi. Díky vysokému výkonu 6,4 MW, kterým lokomotivy Vectron disponují, je možné je používat ke zkouškám v tažném i brzdném módu, kdy slouží jako zátěž pro jiná kolejová vozidla. „Využili jsme jedinečnou příležitost pořídit lokomotivu Vectron od společnosti Siemens Mobility, která posílí náš park moderních interoperabilních strojů na 33 kusů. Pro testovací jízdy ji budeme pronajímat naší dceřiné společnosti VUZ. Půjde přibližně o 20 % kapacity. Zbývajících 80 % ale připadne na výkony realizované v čele našich vlaků po celé republice i v zahraničí, kde v současnosti jezdí pronajaté Vectrony nebo lokomotivy řad 380 a 1216,“ vysvětluje Michal Kraus, náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.

Českým drahám bude lokomotiva předána do konce letošního roku. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS bude vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou. Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h. Pro rychlé testy na okruhu má zvýšenou maximální rychlost na 210 km/h. Lokomotiva se pro zkušební činnost na okruhu ve Velimi ideálně hodí, protože je schopná jezdit na 4 hlavní napájecí systémy používané v Evropě a lze ji tak využívat např. i při testování vozidel na napájení 1500 V používaný v Nizozemí nebo ve Francii.

 
Publikováno: 13. 5. 2020 | Počet přečtení: 241