Schunk

Jak technologie pomáhají hubit hmyz napadající luštěniny a rýži?

Společnost Podravka – Lagris, kterou máme spojenou zejména s dochucovadly pokrmů, např. Vegeta nebo Podravka, je dnes obrovským koncernem s dceřinými společnostmi v 17 zemích světa a více než 1000 produkty.

 

Tentokrát se ale podíváme na firmu z trochu jiného úhlu, a sice z pohledu technologií, jež pomáhají hubit hmyz, který napadá luštěniny a rýži.

Společnost kupuje suroviny od dodavatelů jak z ČR (tradičně mák nebo hrách), tak ze zahraničí, poté všechno balí a distribuuje. Již na poli a během posklizňového zpracování a skladování se do suroviny může dostat škůdce a dále se množit. Platí přitom, že každá surovina má svého „kaziče“, kdy rýži napadá jiný hmyz než např. luštěniny. To je problém, který musí firma řešit, aby svým partnerům i koncovým zákazníkům dodávala produkty, v nichž nebude žádný hmyz. Česká legislativa sice povoluje 3 kusy hmyzu na 1 kg suroviny, ale někteří odběratelé z řad velkých řetězců netolerují ani to. Čistota suroviny je tedy klíčová. A není-li zaručena, začínají nepříjemné komplikace.

Hmyz však legislativu nebo obchodní politiky neřeší. A neustále, ve všech fázích cesty, si hledá cestu do surovin. Nejen před jejich zabalením, ale i např. při špatném skladování v samotném velkoobchodě.

Jak na škůdce?


K tomu, aby firma dodávala nezávadná balení, musí zároveň sama efektivně zvládat boj se skladištními škůdci. V současné době se k hubení hmyzu využívá fumigace toxickým plynem, především fosforovodíkem. To s sebou nese bezpečnostní riziko, včetně možnosti výskytu reziduí. A zároveň začíná být postupem času hmyz rezistentní a je nutné zvyšovat dávky potřebné k jeho hubení. Pokud se hmyz setká s toxinem (fosforovodíkem) v nedostatečné koncentraci, je schopen přežít a navíc si získává rezistenci, která se přenáší na jeho potomky. Právě proto začala firma ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby pracovat na projektu hubení hmyzu pomocí dusíku.

Surovina se i nadále skladuje v hale, kde jsou sila. Ale tam je zároveň vystavěna dusíková stanice s generátorem dusíku Nitrosource PSA domnick hunter, zásobníkem na dusík a dalšími pomocnými zařízeními. Zde získaný dusík se pouští v přesně stanovené koncentraci do skladovacích sil, kde po dobu 10–20 dnů pomáhá hubit hmyz. Tato doba je nutná proto, aby dusík účinně působil i proti zárodkům či vajíčkům hmyzu, která obecně potřebují k životu méně kyslíku. Zatímco „dospělý hmyz“ dávky dusíku nevstřebá a poměrně rychle hyne, vajíčka jsou rezistentnější. Ale necelé tři týdny postačují k tomu, aby se tříděná surovina stala naprosto nezávadnou a bez jediného škůdce. A takto upravena je předána k dalšímu zpracování a balení.

Další podmínkou pro zahubení hmyzu dusíkem je teplota. Při nízké teplotě je potřeba prodloužit dobu aplikace dusíku, což zvyšuje náklady. Vedlejším, nikoli však nepodstatným, efektem generace a aplikace dusíku pro hubení hmyzu je zbytkové teplo, které při výrobě dusíku vzniká. To se používá k vytápění skladovacích hal, kde jsou umístěna skladovací sila. Tím je zajištěna správná teplota pro optimální účinnost dusíku na hubení hmyzu. Podravka tím ušetří náklady na vytápění skladovacích hal v řádu desetitisíců korun ročně. Současně se vytápěním hal zbytkovým teplem snižuje vlhkost v prostorách.

Český příklad inspiruje

Nyní má společnost Podravka – Lagris již dvě skladovací haly s dusíkovými stanicemi. Obě vybavené produkty Parker Hannifin s generátory dusíku. Praxe ukázala, že řešení s dusíkem je na 50 % nákladů vzhledem k alternativám (typicky fosforovodík a fumigace toxickými plyny) bez zohlednění ekologického rizika, které fumigace s sebou nese.

„Stanice, sestávající z generátorů dusíku NitroSource, adsorpčního sušiče OFAS, MXLE a potrubního systému Transair pro rozvod N2 mezi výrobními halami, hubí nežádoucí hmyz ve skladovacích silech surovin a přispívá tím k redukci ztrát na surovinách před tříděním, zabalením a dodáním do spotřebitelské sítě. Systém zákazníkovi přinesl provozní úspory, redukci rizik při dodávkách kapalného dusíku a využití odpadního tepla k temperaci skladů. Naše řešení umožnilo výraznou úsporu nákladů v porovnání s alternativním řešením dodávek dusíku. Vše samozřejmě dál kontrolujeme, servisujeme a jsme rádi, že česká praxe dnes bude nejspíš inspirovat i ostatní země v rámci koncernu,“ říká Jiří Gerych, servisní partner Parker Hannifin.

 

 
Publikováno: 6. 5. 2020 | Počet přečtení: 244