Schunk

Projekt na získávání paliva ze sinic

Geneticky upravené vodní řasy, známé jako sinice, mohou produkovat škrob a etanol, které by mohly v budoucnu sloužit jako uhlíkově neutrální palivo. Na výzkumu se díky programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika podílejí česká a rakouská vědecká pracoviště.

 

Hlavním cílem projektu Algenetics bylo vybudovat pevnou platformu, a to Česko-rakouské centrum řasových biotechnologií, pro společný výzkum v oblasti získávání cenných látek z řasové biomasy, kde obě pracoviště uplatní své znalosti a zkušenosti.

Spolupracujícími subjekty byly dvě významné regionální výzkumné a vzdělávací instituce, FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH se sídlem ve Welsu a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum Algatech se sídlem v Třeboni.

Cílem výzkumu bylo využití sinic (kmene Synechocystis sp. PCC 6803) jako buněčné „továrny“ na cenné látky. Projekt byl specificky zaměřen na konstrukci geneticky upravených sinic pro produkci energeticky bohatých sloučenin – škrobu a bioetanolu – které sinice přirozeně netvoří. Tato technologie je v zemích partnerů projektu zcela inovativní. Glykogen (přirozená zásobní látka sinic), škrob a etanol pak mohou být využity jako uhlíkově neutrální energetické zdroje pro další využití při výrobě paliv nebo dalších chemických látek, a to způsobem, který nekonkuruje potravinářským plodinám.

Dosažené výsledky a výstupy projektu

• Založení společného Česko-rakouského centra řasových biotechnologií

• Sbírka několika desítek transformantů sinice Synechocystis, které produkují požadované sloučeniny – bioetanol, glykogen nebo škrob.

• Standardní operační postupy pro mutagenezi a kultivaci transformantů Synechocystis a následné zpracování biomasy.

• Závěrečná souhrnná zpráva v češtině a němčině pro veřejnost a také podrobná zpráva v angličtině pro mezinárodní vědeckou komunitu.

Výsledky projektu byly prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních setkáních, konferencích a kongresech. Součástí projektu byly rovněž odborné semináře pro vědeckou obec a studenty (např. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci 2019 ve Welsu, které se zúčastnila řada zájemců o řasy z různých institucí z Rakouska a České republiky.

 
Publikováno: 6. 5. 2020 | Počet přečtení: 248