Schunk

Kolik je na Zemi včel?

Zatímco u nás (a v řadě dalších zemí) slavíme 1. května svátek práce, američtí výzkumníci v toto datum spustili speciální aplikaci, jejímž cílem je celosvětové sčítání hmyzu, který se stal symbolem píle a pracovitosti - včel.

 

Do vůbec prvního celosvětového sčítání včel se díky mobilní aplikaci World Bee Count, která má vědcům usnadnit získávání informací o včelách, jejich počtech a druzích na všech kontinentech, budou moci zapojit zájemci z celé zeměkoule.

Aplikace umožní nahrávat fotografie včel či dalších hmyzích opylovačů, které pak budou zkoumat analytici a vyhodnocovat vědecký tým s cílem vytvořit unikátní interaktivní mapu, dokumentující rozšíření jednotlivých druhů. Ta bude zveřejněna 20. května, tj. den, na který připadá Světový den včel. Bude obsahovat fotografie a příslušná data zobrazující aktuální situaci ve světě hmyzu.

Vzhledem k tomu, že až tři čtvrtiny světové úrody zemědělských plodin potřebují opylení, má hmyz v tomto ohledu naprosto nezastupitelnou úlohu rostlin, a právě včely patří mezi opylovači k těm nejdůležitějším. V posledních letech jsme však podle entomologických průzkumů svědky dramatického úbytku včel i dalších hmyzích druhů, který je připisován znečištění životního prostředí, rozsáhlému používání pesticidů v zemědělství či klimatickým změnám, což má výrazný negativní vliv na zemědělství a může se stát v budoucnu kritickým problémem pro výživu obyvatelstva planety.

Výzkumníci se proto snaží najít řešení i mimo živočišnou říši a zajistit opylování zemědělských plodin jiným způsobem, např. mechanicky s využitím speciální techniky.

Jeden z nejnovějších projektů v tomto směru byl zahájen např. v Izraeli, kde pěstitelé mandloní v Tel Aradu zkoušejí metodu opylování pomocí traktoru vybaveného soustavou speciálních malých tryskek, které do korun kvetoucích stromů vypouštějí v přesně odměřených dávkách pylová zrna. Firma Edete, která stojí za touto technologií, ji kromě Izraele zkouší také v Austrálii, a připravuje testování v USA. Bude ji dále rozvíjet a plánuje uvést na trh v roce 2023.

 
Publikováno: 2. 5. 2020 | Počet přečtení: 303