Schunk

Zvýšení doby provozu pomocí Cube67

Dopravníkové a paletizační linky italské společnosti Zecchetti dokážou přemístit 60 000 plastových lahví za hodinu. S cílem zvýšit provozní dobu a rozšířit diagnostické schopnosti firma využívá ve svých aplikacích sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik.

 
Při spojení sběrnicového systému se senzory IO-Link a s modulem diagnostické brány Cube67 jsou technici Zecchetti schopni vytvářet aplikace vyhovující potřebám jejich zákazníků.

Kdo je společnost Zecchetti?

V severní Itálii nedaleko města Parma leží údolí obalové techniky. Zde mezi středověkými hrady a výrobci parmazánu sídlí společnost Zecchetti, zabývající se manipulačními technologiemi. Firma již od roku 1960 vyrábí automatizační systémy pro přepravu a paletizaci prázdných nádob pro výrobce skleněných a plastových lahví a zajišťuje automatizované skladové instalace pro drobné obrobky, nádoby i palety.

Jejich strojní linky však nejsou určeny jen k manipulaci s těmito tradičními lahvemi. Složitost se zvyšuje ve chvíli, kdy se objeví poptávka na vyvinutí systémů na manipulaci s lahvemi v různých tvarových variacích, např. ve tvaru vysokého podpatku či dokonce ryby. „Toto jsou jedny z nejpozoruhodnějších aplikací, které vždy představují zábavné výzvy k řešení,“ říká Luca Facchini, technik z týmu Zecchetti.

Výzva

O požadavcích, jako jsou rychlost a vysoké hodnoty doby provozu, se nevyjednává, protože pomáhají posílit konkurenční výhodu společnosti u koncových zákazníků. Ke splnění těchto výzev a dodání co možná nejlepších řešení se tým Zecchetti neustále zabývá inovacemi a prací na nových technologiích. Jednou z odpovědí pro tento tým je použití modulárního sběrnicového systému vstupů a výstupů Cube67 od společnosti Murrelektronik. Tento systém byl pro ně jednoduchou volbou, protože umožňuje snadnou integraci modulu diagnostické brány a zařízení IO-Link do svých koncepcí automatizace. Cube je modulární sběrnicový systém navržený pro koncepce decentralizovaných instalací. Díky jeho flexibilitě je možno snadno vytvářet správná řešení pro jakoukoli aplikaci.Technici společnosti Zecchetti využívají diagnostickou bránu ke zjišťování chyb v instalaci.

Projekt

Díky modulární povaze koncepce strojů Zecchetti umožňuje práce se systémem Cube67 jednoduše kombinovat různé strojní komponenty. Instalování modulů Cube67 v procesních prostorách strojů usnadňuje jejich připojení během přepravy a uvádění do provozu. Pokud porovnáme tuto instalaci se zapojením jednotlivými vodiči (point-to-point), šetří Cube67 čas a snižuje chyby při zapojení. S vlastnostmi, jako je plug-in připojení a robustní a kompaktní design, nabízí systém Cube67 hodnotný poměr cena-výkon po celý životní cyklus stroje. Zjednodušený technický design, rychlá montáž stroje, bezchybné uvedení do provozu a maximální doba provozu systému přispívají k efektivitě balicích operací.

Protože jsou aplikace a procesy modulární, práce s Cube67 pomáhá společnosti Zecchetti zjednodušit instalace. Integrováním zařízení IO-Link do Cube67 se pak otevírají další možnosti. Vlastnosti jako přidání dalších 20 metrů kabelu k senzorům IO-Link a možnost připojit až 128 zařízení IO-Link k jednomu sběrnicovému modulu jsou pro procesy zákazníků jako Zecchetti důležité, protože jejich stroje a aplikace potřebují plnit požadavky na velké vzdálenosti.

Použití intuitivního webového serveru Cube67 usnadnilo firmě integrování zařízení IO-Link jako generických zařízení, protože tato zařízení nevyžadují žádný další software ani žádná další rozhraní. „Jeho používání je intuitivní a my tak nemusíme pro své týmy zajišťovat žádný další výcvik pro tento software,“ říká Guido Corradi, technik u Zecchetti. Webový server sběrnicového uzlu Cube67, využívající Ethernet/IP, umožňuje konfigurovat a programovat celý systém Cube67 rychle a snadno. A prostřednictvím integrované záložní funkce je možno celou konfiguraci uložit a jednoduše ji nahrát do dalšího stroje.

Šedesát procent zákazníků společnosti Zecchetti používá ProfiNet, zatímco čtyřicet procent z nich spoléhá na EtherNet/IP. Systém Cube67 umožňuje vypojit sběrnicový modul, aniž by bylo nutné měnit celý systém. Jednoduchou výměnou sběrnicového modulu může Zecchetti standardizovat umístění sběrnicových modulů a přizpůsobit systém novému protokolu. „Pomocí Cube67 zjednodušuje Zecchetti své instalace a současně zvyšuje výkon, což je pro ně základní přidaná hodnota,“ říká Daniele Bizzarri, regionální manažer u Murrelektronik.

Jako výrobce strojů pro manipulaci se skleněnými a PET lahvemi pro některé celosvětově známé výrobce nápojů Zecchetti dobře ví, že rychlost se počítá. Prostoje jsou kritické a mohou způsobit ztrátu cenných surovin v procesu automatizace. V zařízeních, která zacházejí se skleněnými lahvemi, běží manipulační stroje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, protože horký konec výroby skleněné lahve nesmí vychladnout. Fáze uvádění do provozu a testy musejí být prováděny co nejrychleji.Systém Cube67 v paletizační aplikaci

Aby firma co nejvíce snížila tato potenciální rizika, zabudovává diagnostickou gateway Cube67 do svých dopravníkových a paletizačních aplikací. Modul diagnostické brány poskytuje tu nejrozsáhlejší diagnostiku, aniž by potřeboval dodatečné programování, a poskytuje přehled o systému, který je nezávislý na prohlížeči a platformě. Zaváděcí technici společnosti Zecchetti využívají tuto diagnostickou bránu ke zjišťování chyb v instalaci v časném stádiu. Tým údržby u Zecchetti ji pak využívá k rychlé identifikaci problémových oblastí a testování protokolu.

www.murrelektronik.cz
 
Publikováno: 24. 4. 2020 | Počet přečtení: 298