Schunk

Před 65 lety se rozběhl český jaderný průmysl

Český jaderný průmysl má velmi dlouhou tradici. Během ní realizoval řadu zdařilých projektů, včetně mezinárodních. Mezník, který odstartoval výzkum, vzdělávání i průmyslové činnosti v oblasti mírového využívání jaderné energie, přišel 23. dubna 1955.

 

I před tím českoslovenští vědci bádali v jaderné fyzice, ale aktivity se mohly naplno rozjet až po podpisu mezivládní dohody mezi tehdejším Československem a bývalým Sovětským svazem. Plný název dohody zněl Dohoda o poskytnutí pomoci Sovětského svazu Československé republice při rozvoji a výzkumu ve fyzice atomového jádra a při využití atomové energie pro potřeby národního hospodářství.

23. dubna 1955 se SSSR zavázal dodat do Československa výzkumný jaderný reaktor a cyklotron pro nově vzniklý Ústav jaderné fyziky, který byl zřízen 10. června 1955 na břehu Vltavy v Řeži (dnes ÚJV Řež). V září stejného roku zahájila výuku dnešní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a v následujícím roce zahájila dnešní Škoda JS své aktivity v oblasti jaderné energetiky, začala připravovat projekt první československé jaderné elektrárny A1.

Nakonec se československý průmysl přeorientoval na reaktory typu VVER a všechny jaderné elektrárny, které jsou dnes v Česku a na Slovensku v provozu, stavěly české firmy podle projektu dodaného z Ruska. Se svými dodávkami reaktorů VVER a dalších komponent se naše firmy uchytily i v zahraničí a staly se důležitými dodavateli v rámci celého Východního bloku.

V Plzni bylo např. vyrobeno 21 kompletů reaktorů VVER-440 a 3 komplety VVER-1000, což v 90. letech min. stol. řadilo Československo na čtvrté místo ve světě v počtu vyrobených reaktorů. České firmy dále vyvinuly a postavily vlastní výzkumný reaktor (dnes nese označení LR-0 a provozuje ho Centrum výzkumu Řež) a školní reaktor VR-1, který používají studenti FJFI i studenti a odborníci ze zahraničí.

V současnosti však český jaderný průmysl čeká na opakování velkých dodávek. Zásadní investiční projekty v elektrárnách, nejen jaderných, byly dokončeny, a firmy tak kromě běžné údržby spoléhají ve velké míře na export. Ten je nyní zásadní pro udržení a rozvoj jejich kompetencí, bez kterého by nebylo možné, aby se v budoucnu ve větší míře podílely na výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Historicky je náš průmysl zaměřen především na projekty typu VVER.

České společnosti patří mezi základní zahraniční dodavatele ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. Byly zapojeny prakticky do všech projektů, které v posledních letech Rosatom realizoval.

I přesto, že většina českých dodavatelů pro jadernou energetiku nyní bojuje o zakázky, během současné krize v důsledku pandemie koronaviru patří mezi oporu českého hospodářství. Díky zavedení preventivních opatření mohou pokračovat ve výrobě a díky dlouhodobým zakázkám mají pracovní náplň bez větších změn.

 
Publikováno: 23. 4. 2020 | Počet přečtení: 256