Schunk

Komise bude posuzovat etické otázky autonomních vozidel

Ministerstvo dopravy zřídilo komisi, která se bude zabývat autonomními auty v ČR. Jejím cílem bude posoudit otázky etiky a s ní související témata provozu automatizovaných a autonomních vozidel.

 

Hlavními oblastmi, na které se práce komise zaměří, jsou např. interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR.

Jedním z klíčových témat je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise by však měly podle informace MD ČR zahrnovat vedle silniční dopravy také další druhy dopravy a být tak podle resortu využitelné v širším kontextu. Do konce letošního roku by komise měla zpracovat návrhy opatření k bezproblémovému zařazení autonomních vozidel do běžného provozu.

Předsedou nové etická komise, která se bude zabývat zmíněnými tématy, je David Černý z Filosofického ústavu Akademie Věd ČR (AV ČR). Dalších dvanáct členů tvoří odborníci z oblasti etiky, práva, společenských věd, umělé inteligence či technických oborů: Petr Zámečník z Centra dopravního výzkumu, Václav Jirovský z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Václav Uhlíř z Fakulty informačních technologií VUT a Jiří Wiedermann z Ústavu informatiky AV ČR, Monika Mareková z CMS, Tomáš Ječný z automobilky Škoda Auto, Adam a Tomáš Doležalovi z Ústavu práva a státu AV ČR, Martina Hroná z TÜV SÜD Czech, Tomáš Hříbek a Juraj Hvorecký z Filosofického ústavu AV ČR, Daniel D. Novotný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 
Publikováno: 23. 4. 2020 | Počet přečtení: 245