Schunk

Hotel pro hmyzáky

V Rakovníku se nedávno otevřel supermarket nové generace, který kromě prodejny myslí nejen na její návštěvníky, ale i na přírodu. Jeho součástí je mj. i hmyzí ubytovna.

 

Mezi obchodními řetězci se trend ekologičtějšího přístupu rozmáhá nejen v podobě omezování jednorázových plastů, ale i zařazování projektů zaměřených na ohleduplnost k životnímu prostředí. K nim patří i nové funkce uplatňované při rekonstrukci starých nebo budování nových prodejen či skladových areálů. Příkladem je supermarket Kaufland v Rakovníku, kdy při návrhu prodejny nové generace mysleli designéři a architekti na její ekologický provoz, ale i na přispění k ochraně a tvorbě okolního životního prostředí. Tato prodejna jako první v ČR využívá dešťovou vodu pro splachování toalet, jež jsou navíc vybaveny speciálním systémem, který dokáže i s touto vodou šetřit. Neméně úsporné je také hospodaření s energií – vytápění prodejny pokrývá odpadní teplo produkované chladicími boxy.

Na parkovišti pak nechybí rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, kterými tento obchodní řetězec vybavuje své prodejny již delší dobu, ale i další pozoruhodná novinka: hmyzí hotely. Tato speciální zařízení mají kromě podpory biodiverzity ve městech také vzdělávací poslání. Jejich cílem je kromě poskytnutí útočiště nejrůznějším hmyzím druhům edukovat děti, které tak mohou zblízka poznat jednotlivé zástupce hmyzí říše. V plánu je také zřízení dalších komunitních zahrad, které Kaufland buduje v blízkosti některých prodejen ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Kokoza již od loňska.

 
Publikováno: 22. 4. 2020 | Počet přečtení: 257