Schunk

Snadná diagnostika

Sběrnicový systém Cube od společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána umožňuje ještě jednodušší přístup k těmto datům.

 
Jde o snadno realizovatelné řešení, které poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při odstraňování závad s výslednou maximální využitelností strojů a systémů.

Systém Cube je vysoce výkonným decentralizovaným sběrnicovým systémem, který je využíván u mnoha zařízení. Má modulární strukturu a koncepce instalací přizpůsobitelné požadavkům zákazníka je možno realizovat pomocí bohaté řady vstupních, výstupních i smíšených modulů a širokého rozsahu funkčních modulů (např. IO-Link, RS 485 atd.). Jednokabelový systém přenáší jak komunikační data, tak napájecí napětí, takže ke čtyřem větvím každého sběrnicového uzlu je možno připojit celkem až 32 modulů. Hlavními plusovými body systému Cube jsou jednokabelový systém, plně zalité moduly, multifunkční kanály a sdružené diagnostické možnosti.

Vyhodnocování a používání diagnostických dat bylo dříve možné pouze pomocí časově náročného programování. Velmi často bylo pro každý nový systém nutno provádět ty samé kroky, protože různé ovladače vyžadovaly rozdílné diagnostické koncepce. Až dodneška tak nebylo možné dosáhnout maximálního využití diagnostických funkcí různých ovladačů. Důsledkem toho nebylo možno chyby identifikovat dostatečně rychle, což často vedlo i k dlouhým prostojům. To stálo čas, peníze i nervy.

To je dnes již minulostí!

Nová diagnostická brána Cube67 je praktickým modulem, který poskytuje snadný a rychlý způsob čtení diagnostických dat ze systému Cube a zprostředkování těchto dat uživateli.

Díky své masivní konstrukci a vyzkoušeným, plně zalitým modulům, je tato brána vhodná pro použití v náročných podmínkách průmyslových podniků. Je integrována do kabelu mezi sběrnicovým uzlem Cube a až čtyřmi větvemi. Standardní ethernetové rozhraní pak připojuje tuto diagnostickou bránu ke komunikační úrovni.

Kompletní přehled topologie

Diagnostická brána při spuštění systému Cube přečte kompletní topologii i celý proces komunikace včetně všech diagnostických zpráv. Modul připraví všechna data vizuálně a veškeré informace zobrazí nezávisle na řízení a bez potřeby dalšího softwaru v každém vyhledávači a stejným způsobem bez ohledu na platformu. K těmto údajům pak může mít přístup každý uživatel v síti, např. prostřednictvím rozhraní člověk-stroj, tabletu nebo počítače umístěného v řídicí stanici.

Uspořádání modulů je automaticky zobrazeno v podobě zřetelné topologie a v tabulkové formě na obrazovce. Zde probíhá výstup kompletních procesních dat, např. spínacích stavů jednotlivých vstupů a výstupů. Diagnostická hlášení systému se zobrazují v topologii stejně jako v přehledné tabulkové formě.

Hlavní výhodou tohoto nástroje je diagnostická paměť (logbook), do které se ukládají tzv. tranzientní chyby, které se vyskytují pouze přechodně, např. při poškození kabelu ve vlečném řetězu nebo při „přehřátí“ senzoru v důsledku přímého slunečního světla působícího vždy v určitou dobu. V řídicím systému se přechodná chyba, která již není akutní, více nezobrazí a je považována za „odstraněnou“, což je špatně. Často jde totiž o předběžné upozornění na vážnější problém.

Označení modulů a chybová hlášení v prostém textu

Nástroj poskytuje přehlednou tabulku ke stažení ve formátu CSV, která obsahuje přehled modulů i komponent, všech vstupů a výstupů řešení instalace ke čtení. Je možno v ní přiřadit názvy komponentám a uchovávat označení pro všechny možné chyby pomocí prostého textu. Tabulka pak bude následně zpětně importována tak, aby poskytla nástroji přístup k těmto názvům a označením.

Tento topologický náhled i tabulka tak již neposkytují uživateli kódovaná chybová hlášení, ale jasné informace, např. „zkrat v hydraulické jednotce“ nebo „přerušení vodiče na analogovém senzoru drážky 2 přepravní jednotky“. Tyto informace pomáhají rychle nacházet jednotlivé chyby!

Aby bylo možno chyby rychle eliminovat, můžete prostřednictvím souboru CSV také do systematiky importovat příkazy pro přesná řešení, např. „zavřít ventil“ nebo „vyměnit kabel“. V ideálním případě je v tabulce již uvedeno objednací číslo výměnného dílu. Odstraňování závad se tím značně urychluje.

Záznamy diagnostické brány Cube67 je možno uložit k odeslání nebo pro statistické studie. To umožňuje např. počítat spínací cykly vstupů i výstupů a používat tyto informace při strukturované údržbě v cyklických intervalech. Výměnný formát umožňuje používat tato data také pro další systémy a integrovat je přímo do různých aplikací, jako jsou např. ERP nebo cloudové systémy.

Různé oblasti použití

Z diagnostické brány Cube67 mají prospěch různé strany procesů zainteresované na životních cyklech strojů a systémů:

• Spouštěcí pracovník, který diagnostickou bránu využívá při zkoumání topologie a zjišťování slabých míst, jako jsou zkraty nebo chyby v topologii (tj. rozdíly mezi jmenovitou a skutečnou konfigurací) v časném stádiu.

• Servisní pracovníci, kteří jsou zapojením diagnostické brány schopni rychle identifikovat a odstraňovat chyby a tím zaručit maximální využitelnost stroje.

• Provozovatel strojního zařízení, který začleňuje diagnostickou bránu natrvalo s cílem získat schopnost včas reagovat na případné problémy. To umožňuje montérovi vzít si s sebou potřebný náhradní díl již ve chvíli, kdy přichází provést opravu.Uspořádání modulů je automaticky zobrazeno v podobě přehledné topologie

Více na www.murrelektronik.cz
 
Publikováno: 13. 4. 2020 | Počet přečtení: 270