Schunk

Koronavirus nezná hranice

Pandemie koronaviru se dramaticky promítla i do činnosti firem ze země galského kohouta působících v ČR. Ukazují to výsledky průzkumu, který provedla Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze.

 

Anketa zaměřená na ekonomické dopady koronaviru provedená v březnu letošního roku na reprezentativním vzorku členských firem sídlících v ČR ukázala, že aktuální situací byla zasaženo 90 % z nich. Francouzské firmy představují u nás z dlouhodobého hlediska přes 11 % přímých zahraničních investic a zaměstnávají přes 80 000 osob. V návaznosti na epidemii koronaviru a s ní spojená opatření zaznamenalo 9 z 10 francouzských firem všech velikostí a ze všech sektorů působících u nás pokles poptávky. Každá druhá firma očekává, že v dubnu se situace zhorší a jejich tržby se propadnou o více než 40 %.

„Přes 60 % společností, které se zúčastnily průzkumu, muselo omezit nebo přerušit svou činnost kvůli epidemii koronaviru. Nicméně ti, kteří mohou, nadále vyrábějí a pracují - 80 % pracuje z domova. K udržení obchodní činnosti a pracovních míst však potřebují podporu vlády: jasná pravidla, rychle přijatá rozhodnutí a uživatelsky přívětivý systém přístupu k podpůrným opatřením,“ je přesvědčen Roland Bourgeois, předseda FČOK.

První firmy zaznamenaly finanční obtíže již na konci března, 38 % z nich problémy s cash-flow, přičemž téměř polovina (47 %) očekávalo za březen pokles prodeje přesahující 20 % s tím, že v dubnu se situace bude nadále zhoršovat. Polovina (51 %) firem očekává, že se jejich tržby za duben propadnou minimálně o 40 %. Mezi nejčastěji očekávané obtíže patří zmrazení investic (59 %), zpoždění plateb od zákazníků (52 %), obtíže se získáváním nových zákazníků a partnerů (51 %), rušení objednávek (48 %), pozastavení náboru zaměstnanců (41 %) a zmrazení růstu platů (38 %). Problematika, se kterou se v posledních týdnech potýkají prakticky všechny společnosti v Česku, jsou lidské zdroje a francouzské firmy v ČR nejsou výjimkou – uvádějí, že téměř pětina jejich zaměstnanců je na nemocenské, absentují z důvodu péče o děti, výrazně také vzrost počet těch, kteří si vzali dovolenou nebo neplacené volno. Firmy však přesto nepropouštějí a pouhých 35 % z nich prozatím využilo technickou nebo částečnou nezaměstnanost.

Většina francouzských firem působících na českém trhu zareagovala na nastalou situaci velmi pružně a zavedla mnohá preventivní opatření: Pokud to bylo v oboru možné, 9 z 10 jejich zaměstnanců zůstalo pracovat z domova, firmy začaly namísto osobních schůzek propagovat videokonference a omezily externí školení, snaží se také o osvětu v oblasti hygieny. Důsledkem současné situace je vyšší flexibilita práce, digitalizace firem a rozvoj řešení pro e-commerce. Mnohé členské společnosti FČOK zareagovaly na aktuální situaci také nabídkou svých služeb a produktů zdarma nebo přesměrováním svých aktivit na urgentně potřené oblasti – např. společnost Decathlon se zapojila do výroby improvizovaných respirátorů z potápěčských masek, výrobce destilátů Pernod Ricard se přeorientoval na výrobu dezinfekce a Danone věnoval 7 tun mléčných výrobků pracovníkům v první linii boje s koronavirem.Návrat k normálu je podle poloviny dotazovaných pravděpodobný v průběhu léta, ale další vývoj se odhaduje jen velmi obtížně. Ke konci roku firmy očekávají, že se jejich tržby propadnou oproti původním plánům minimálně o 20 %. Mezi kroky, které jim mohou pomoci složitou situaci překlenout, patří podle FČOK Kurzarbeit, kompenzace zvýšených nákladů v důsledku karantény zaměstnanců a dalších překážek ve vykonávání činnosti (57 %), odklad některých plateb a závazků (50 %) a podpora využívání nízkoúrokových nebo bezúročných půjček (43 %). Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici na: www.calameo.com/read/004601149f864a4976252.

 
Publikováno: 6. 4. 2020 | Počet přečtení: 302