Schunk

Program pro urgentní transport nemocných ze zahraničí

V dění posledních dní se do popředí dostávají otázky, které by ještě nedávno napadly jen málokoho. Jednou z nich je např. převoz nemocného českého občana pobývajícího zrovna v zahraničí.

 
V případě, že je občan ČR v zemi, kde je špatně dostupná lékařská pomoc, nebo když je potřebný jeho transport ve vážném zdravotním stavu či se známkami onemocnění Covid-19, kdy repatriace s využitím běžné dopravy není možná, je k dispozici program MEDEVAC.

Tento program, který u nás funguje již od roku 1993, umožňuje urgentní převoz zraněných nebo nemocných obyvatel k léčení do ČR. Od roku 2013 počítá také s vysíláním českých lékařských týmů za pacienty do zahraničí. Pro případ přepravy pacientů nakažených nebezpečnou infekční chorobou lze po úpravě interiéru využít nejen čtyři vojenské letouny CASA C-295M, ale také dva letouny Airbus A319CJ z tzv. vládní letky, které Armáda ČR pořídila již v roce 2007. Jeden z letounů tuto úpravu už obsahoval, druhý jí byl dovybaven v roce 2016. Samotnou konverzi vnitřního uspořádání airbusu na verzi MEDEVAC zvládne i armádní personál vlastními silami za zhruba pět hodin.

Každý z airbusů nebo letounů CASA může vézt až dvě transportní jednotky pro pacienty (PTU–Patient Transport Unit), které vyrábí a dodává německá společnost Lufthansa Technik. Ta mj. zajišťuje i servis české vládní letky a celosvětově patří k naprosté špičce v servisu dopravních letadel a jejich interiérových řešení.

Jednotky PTU obsahují nezbytné lékařské vybavení umožňující přepravu těžce nemocných ve stejných podmínkách, jaké jsou k dispozici na standardních jednotkách intenzivní péče. V české armádě však slouží už od roku 2007, takže ve srovnání s jednotkami používanými nyní ve službách podobného určení v zahraničí jsou již zastaralé. Mnohem spolehlivějším řešením je provozování nových jednotek PTU NG.Nové jednotky jsou nejen modernější a komfortnější, ale především plně odpovídají příslušným požadavkům evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na obsluhu a bezpečnost leteckého provozu a tím i bezproblémovému nasazení kdykoli je potřeba.

Při dopravě pacientů s vysoce nakažlivými chorobami, mezi něž bohužel nový koronavir Covid-19 patří, je navíc nezbytné použít speciální transportní a izolační biovaky, které byly dosud používány při transportu pacientů vrtulníky.

Nabízí se úvaha, zda by bylo možné při transportu na delší vzdálenosti letouny Armády ČR s nainstalovaným systémem MEDEVAC tyto biovaky kombinovat s jednotkami PTU, tak jak to běžně praktikují v jiných armádách, což je nezbytné jak pro ochranu personálu, tak pro zabezpečení letounu samotného.

V případě potřeby by tak Armáda ČR mohla vypravit vybavený letoun Airbus A319 pro až čtyři infikované pacienty ze zahraničí (pro dva těžké případy může mít připraveny PTU s biovaky, pro další dva pacienty lehátka s biovaky) a dopravit je na české letiště, kde budou přeloženi na jiný přepravní prostředek, který je bezodkladně transportuje do konkrétní nemocnice.„Létající JIPka“

PTU je plnohodnotná varianta jednotky intenzivní péče (JIP) určená pro letecký transport pacientů. Tvoří ji tři části:

- Ve spodní sekci jsou čtyři velkoobjemové tlakové láhve medicinálního kyslíku včetně bezpečnostního systému pro případ nouzové situace.

- Střední část obsahuje defibrilátor s monitorem životních funkcí, standardizované boxy pro zdravotnický materiál, indikátor množství kyslíku v tlakových lahvích a měnič napětí pro napájení zdravotnických přístrojů.

- V horní části je polohovací lehátko s obvodovou lištou pro variabilní upevnění zdravotnického vybavení. Nad lůžko tak lze navěsit např. odsávací pumpu, automatický dýchací přístroj, monitor životních funkcí, infuzní pumpu i s dávkovačem, dýchací přístroj a přídavné světlo.

Součástí PTU je i speciální přístrojové vybavení – lékařský set – obsahující intravenózní pumpu, defibrilátor s monitorem, zvlhčovač vzduchu, zpětný ventilátor, přístroj pro měření průtoku kyslíku, inhalátor, set dýchacích masek pro dospělé i děti a termoizolační přikrývku.

 
Publikováno: 1. 4. 2020 | Počet přečtení: 1258