Schunk

Alkohol s drogami zvyšuje riziko nehody až dvěstěkrát

Požití alkoholu či drog nebo dokonce kombinace těchto látek s následným usednutím za volant je již několik let, jako ostře sledované téma, významnou a tím bohužel neslavnou součástí statistik dopravních nehod v České republice.

 

Jen v roce 2018 došlo vlivem požití alkoholu nebo drog před jízdou k následným 4900 dopravním nehodám a o život při nich přišlo 76 lidí. Pokud se ohlédneme ještě více do historie dopravních nehod, zjistíme, že v letech 1993-2018 činil podíl promarněných lidských životů v důsledku vlivu alkoholu přesně 10,2 %. Znamená to, že každé desáté úmrtí na silnici mělo jednu společnou příčinu – nezodpovědnost v podobě požití alkoholu před jízdou.

Nelze však opomenout ani další fakta roku 2018, a tím je u řidičů osobních automobilů vysoký podíl nehod pod vlivem alkoholu (70 %) i podíl usmrcených osob dle viníka dopravní nehody (66 %). Stejně tak asi nepřekvapí skutečnost, že absolutně nejvíce fatálních následků dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu bylo ve stejném roce způsobeno řidiči s praxí do 5 let. Za velmi alarmující číslo lze však považovat 58% podíl (2818 nehod) řidičů s naměřenou hladinou alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více.

V poslední době je však stále více řidičů sahajících před jízdou po návykových látkách a 314 dopravních nehod v roce 2018 právě z této příčiny je toho důkazem. Smrtelným koktejlem je poté kombinace alkoholu a drog.

„Pokud zkombinujeme alkohol a drogy, je pravděpodobnost nehody s těžkým zraněním či úmrtím až 200krát vyšší. A to už je opravdu stejné, jako bychom hráli ruskou ruletu s ostře nabitým revolverem,“ přirovnává situaci plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

O tom, že s obecnými účinky alkoholu i jiných návykových látek je spojeno mnoho mýtů, se řidiči často přesvědčí až při dopravní nehodě, bohužel někdy s fatálními následky. Jeden z častých mýtů se týká reakce organismu na malé množství alkoholu v krvi řidiče. Skutečností však je, že již při hodnotě do 0,5 ‰ alkoholu v krvi se zvyšuje riziko nehody až třikrát, při 0,8 ‰ dokonce až 10krát. Navíc alkohol i drogy ovlivňují schopnosti řidiče i dlouho poté, co se zdá, že okamžitý účinek látek již pominul.

„Dlouholetým výzkumem bylo prokázáno, že u alkoholu, konopí, heroinu či dalších opiátů patří mezi negativní účinky na chování řidiče např. prodloužená reakční doba, snížená pozornost, ospalost nebo potíže s vykonáním několika současných úkonů při ovládání vozidla. V případě amfetaminů, kokainu a tzv. extáze se navíc přidávají další účinky, a to přílišná sebedůvěra, agresivita a riskování za volantem,“ vysvětluje Lukáš Hutta výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Velmi negativní roli sehrává často také různá účinnost alkoholu a návykových látek na lidský organismus.

„Na každého působí tyto látky jiným způsobem. Záleží na věku, zdravotním stavu, tělesné hmotnosti jedince a dalších faktorech. Nikdy ale není jejich vliv pozitivní,“ potvrzuje MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Alespoň částečně pozitivním faktem v problematice počtu úmrtí v souvislosti s alkoholem za volantem se dá považovat porovnání evropských států dle databáze ETSC za rok 2018. Z ní vyplývá čtvrtá příčka ČR v hodnocení nejúspěšnějších zemí při snižování počtu usmrcených v důsledku požití alkoholu řidičem. Přesto je však téma alkoholu a drog za volantem stále aktuální.

Video k tématu naleznete ZDE

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 
Publikováno: 18. 3. 2020 | Počet přečtení: 368