its murr Schunk

Rušný management flotil pro 3 mil. spotřebičů

V distribučním centru společnosti BSH Hausgeräte Service se využívá více než 140 vozíků, které se postupně vybavují softwarem STILL pro management flotil neXXt fleet a FleetManager 4.x.

 

Online portál STILL poskytuje neustále hodnotná data pro analýzy vozíků týkající se spotřeby energie, počtu motohodin nebo vhodnosti určitých vozíků pro dané nasazení.

Výkonný management flotil pomáhá při načasování expedic

Do distribučního centra společnosti BSH v Nauenu se svážejí velké spotřebiče, např. myčky nádobí, mrazničky a ledničky z výrobních závodů BSH a odtud se distribuují do více než 20 distribučních míst v celém Německu. V současnosti provozuje firma flotilu více než 140 strojů a překládají s ní denně až 20 000 velkých domácích spotřebičů.

Optimalizátor flotil STILL neXXt fleet nastavuje nová měřítka

Relevantní informace pro management flotil se přehledně zobrazují na online portálu STILL neXXt. Tento se skládá z řady webových aplikací, které lze pohodlně spustit odkudkoli. V neXXt fleet se pro rychlé analýzy a optimalizace nasazení vozíků v databázi kombinují komerční technická data z hostitelského SAP systému STILL s provozními daty vozíku. S neXXt fleet může firma velmi dobře kontrolovat aplikace pro opravy, poškození vozíků, servis a údržbu. Přenos dat probíhá rychle a bezchybně. Ke každému vozíku je dále možné okamžité zobrazení veškerých údajů. Přehledně se zobrazují automatická upozornění na určité meze nákladů nebo na termíny, např. kontroly FEM spolu s protokoly o zkoušce.

Tím lze okamžitě shromáždit potřebné údaje o vozíku a zvolit vozík, který je pro příslušné nasazení vhodný. Na webovém portálu je dále možné členit vozíky do skupin, např. příjem a výdej zboží. Výsledkem je optimální vytížení a lepší kontrola vozíků. Systém neXXt fleet nabízí všechny možnosti inteligentního sběru provozních dat a jejich analyzování a zpracování. Procesy v logistice se tak zjednoduší, zrychlí a zpřehlední.

neXXt: webový portál pro všechny služby

Softwarová řešení jsou již mnoho let součástí produktového portfolia firmy STILL. Online portál neXXt fleet je aplikací vlastního digitálního systému STILL neXXt. Tento portál poprvé umožňuje řídit v rámci jediného přístupu řadu využití – i z mobilních koncových zařízení.

Snížení škod způsobených nehodami

Díky kontrole přístupu k vozíkům jsou veškeré údaje transparentně evidovány v systému FleetManager 4.x a poskytovány aplikaci neXXt fleet k vyhodnocení. V důsledku této vysoké transparentnosti správy flotily zaznamenalo logistické centrum společnosti BSH pokles počtu nehod. Vysoká zatížení vozíku totiž spolehlivě měří senzor šokových událostí.

Shrnutí

V expedičním centru BSH nabízí optimalizátor flotil STILL neXXt fleet veškerá relevantní data o vozících, přehledně je zpracovává v centrální databázi a umožňuje precizní analýzy pro optimalizaci správy flotily. Přináší to větší přehlednost a lepší kontrolu investičních nákladů a nákladů na údržbu a opravy.

 
Publikováno: 17. 3. 2020 | Počet přečtení: 336