its murr Schunk

Klíčové podmínky proti útokům ve zdravotnictví

Acronis na konferenci ICT ve zdravotnictví v Praze uvedl, že ransomwarovým útokům na zdravotnická zařízení se lze úspěšně bránit, avšak pouze za cenu zásadní změny přístupu ke kybernetické bezpečnosti a ochraně citlivých dat.

 

K dosažení efektivní kybernetické ochrany je potřeba zajistit řadu podmínek, z nichž pět je zcela klíčových.

„Celkové náklady na likvidaci ransomwarového útoku v benešovské nemocnici se podle posledních informací vyšplhala na 60 milionů korun. A pokud hejtmanství středočeského kraje tvrdí, že zabezpečení nemocnice bylo na standardní úrovni srovnatelné s ostatními nemocnicemi, potom je třeba aktuální zabezpečení českých zdravotnických zařízení radikálně zlepšit,“ uvedl na konferenci Aleš Hok, obchodní manažer řešení Acronis v České republice a na Slovensku.

Acronis v této souvislosti zmiňuje 5 základních podmínek, jak se do budoucna podobným útokům ubránit:

1) Dobře schované zálohy – zajistit, že jsou zálohy absolutně nedobytné, buď střídavým vypínáním úložišť, využíváním pásek anebo striktním dodržování pravidla 3 – 2 – 1 (ukládáním záloh offsite).

2) Aktivní ochrana proti ramsomwaru – s cílem zabránit šifrování dat v samém zárodku či infikování záloh, ze kterých pak nelze obnovit systémy, jak se stalo v nemocnici v Benešově.

3) Firewall – členit síť na menší segmenty a používat firewall i mezi jednotlivými segmenty sítě.

4) Centrální monitoring – centrálně a nezávisle sledovat služby ochrany na zařízeních a dostávat upozornění o situacích typu, že stroje běží, ale neběží na nich sledované služby antiviru, zálohování, atp.

5) Zabezpečení koncových bodů –
odtud zpravidla přichází nákaza, dnes nejčastěji prostřednictvím elektronické pošty, která musí být zabezpečena proti spamu a phishingu již na úrovni poštovního serveru.

Vedle těchto základních podmínek existuje řada dalších opatření, např. národní úřad NÚKIB vydal na svých stránkách v souvislosti s posledními útoky 47 doporučení. S rostoucím objemem důvěrných dat ve zdravotnictví se zdravotní zařízení stávají oblíbenějším terčem pro hackery. Ti právem předpokládají větší ochotu ke spolupráci, tedy vyšší pravděpodobnost uhrazení výkupného. Více informací o tom, jak kybernetická ochrana může pomoci ve zdravotnictví, si můžete přečíst na blogu společnosti Acronis.cz

 
Publikováno: 14. 2. 2020 | Počet přečtení: 384